1. overbygningsår på psykoterapeutisk efteruddannelse i systemisk narrativ familieterapi

Indhold:

Denne side indeholder en beskrivelse af 1. overbygningsår på Psykologselskabet Toftemosegaards 4. årige psykoterapeut uddannelse i systemisk narrativ familieterapi udarbejdet af aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen. Sammenlagt giver et indgangsår og det 3-årige overbygningsforløb mulighed for optagelse i Dansk Psykoterapeutisk Forening, da den samlede 4. årige uddannelse opfylder de kriterier, som Psykoterapeutforeningen har opstillet sammen med Evalueringsfirmaet Reflektor. Læs mere her

Målgruppe:

Lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og andre faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse inden for det sociale-, pædagogiske- og sundhedsfaglige område, som bruger samtalen i pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag og problemstillinger.

Optagelseskriterier:

Du kan læse om vores optagelseskriterier her.

Undervisningsform:

 • Oplæg ved underviserne
 • Videofremvisning
 • Rollespil
 • Øvelser i samtaleteknik, teamarbejde (reflekterende teams)
 • Supervision af deltagernes egne temaer og sager
 • Fælles refleksioner og samtaler om samtaler

Vi anbefaler, at man mødes i studiegrupper af 3-6 personer mellem modulerne. Dette er ikke et krav, men vi anbefaler det på det varmeste, og vi anbefaler, at man i forbindelse med studieansøgningen hos arbejdsgiver, søger om deltagelse i studiegruppe. Læs anbefaling her

 1.  overbygningsår på Psykoterapeutuddannelsen 

På 1. overbygningsår på psykoterapeutuddannelsen i systemisk og narrativ familieterapi, er der mindst 50 timers egen terapi/selvrefleksion individuelt eller i grupper, eller en kombination heraf. Der er mindst 70 timers supervision individuelt, i gruppe eller en kombination heraf, og 104 timers undervisning i teori og metode.

Adgangskrav til 1. år på den 3. årige overbygning på psykoterapeutuddannelsen i systemisk og narrativ familieterapi

Du skal have gennemført Psykologselskabet Toftemosegaards basisår, børne- og familiekonsulentuddannelsen eller en anden familieterapeutisk grunduddannelse af mindst 1 års varighed. Teori, metoder og færdighedstræning skal svare til Psykologselskabet Toftemosegaards timetal, faglige niveau, samt teoretiske og metodiske afsæt. Endvidere skal uddannelsen have været funderet i det systemiske og narrative.

Læs om de generelle optagelseskriterier her.

Specifikke mål:

Med baggrund i systemisk narrativ teori og praksis fokuseres der på udvikling af kursistens praksis.

Der vil være en vekselvirkning mellem teori og metode, faglig og personlig udvikling.

 • Psykoterapiens historie og udvikling
 • Teoretisk og praktisk introduktion til arbejdet med systemisk metode
 • Introduktion til grundbegreber og samtalepraksis i forskellige kontekster med børn, unge, voksne, par og familier
 • Særlig fokus på den løsningsfokuserede- og den narrative terapi
 • Menneskesyn og værdigrundlag i systemisk familieterapi
 • Familiedynamisk forståelse og familieterapeutisk teori
 • Det familieterapeutiske perspektiv anvendt i individuel terapi 
 • Proces- og systemanalyse
 • Overføring, projektion og parallelprocesser
 • Familieterapeutisk indikation
 • Sorg og krise hos børn og voksne
 • Familier med omsorgssvigt
 • Terapi/samtaler med børn og unge
 • Tværfagligt samarbejde, konsultation, supervision
 • Praksisøvelser både med egne sager og som reflekterende team
 • Udvikling af nødvendige kvalifikationer hos kursisterne for at kunne arbejde med teorierne i kursistens praksis
 • Udvikling af kompetencer i forhold til at medvirke i forskellige former for teamarbejde.
 • Mulighed for at arbejde med personlige/professionelle temaer og reflektere over, hvorledes den personlige og professionelle historie manifesterer sig

Strukturen på 1. overbygningsår:

Uddannelsen er på i alt 129 timer: 14 undervisningsdage, alle dage fra 9.00-16.00 inkl. pauser, 104 undervisningslektioner, ét 3-dages internat og en afsluttende fordybningsopgave, som er berammet til 25 timer.

Modul Antal dage Timer Datoer
1212
4. og 5. januar 2017
22129. og 10. marts 2017
32125. og 6. april 2017
4212 4. og 5. maj 2017
532019. juni-21. juni 2017
621224. og 25. august 2017
721225. og 26. september 2017
821230. og 31. oktober 2017
9Fordybningsopgave2531. oktober -20. december 2017
Ialt dage17Afslutning d. 25. januar 2017
Ialt timer129

Beskrivelse af indhold på de enkelte moduler:

Modul 1, den 4. januar og 5. januar 2017

Tema 1.

Introduktion til den 3-årige overbygning

Gennemgang af studieplan, litteratur, krav, etisk grundlag og forventninger, herunder deltagernes medvirken til egen personlige udvikling.

Grundig forventnings afstemning i forhold til, at deltagerne på dette hold er startet på en overbygningsuddannelse og ikke ”blot et grundforløb”. Det præciseres overfor deltagerne, at uddannelsen har et teoretisk såvel som praktisk indhold, og at deltagerne skal være motiverede for, at medvirke i egen personlig udvikling, både ved egne øvelser og i gruppen. Det præciseres, at deltagerne er forpligtede til, at være aktivt deltagende, bl.a. ved at inddrage cases fra egen praksis, det er ikke muligt blot at være tilskuer til de øvrige deltageres udvikling.

Tema 2

Systemisk narrativ teori og metode

På dette tema vil vi gennemgå og genopfriske nogle af grundbegreberne i systemisk narrativ teori. Vi vil fordybe os i centrale systemiske narrative grundbegreber, med fokus på kontekst, cirkularitet, nysgerrighed, eksternalisering og domæneteori.

Litteratur:

 1. Psykoterapiens hovedtraditioner" af Esben Hougaard, Birgitte Diderichsen og Thomas Nielsen (red.), 1. udgave, 2. oplag 1999. Dansk psykologisk forlag
 2. Mentale systemers økologi" af Gregory Bateson. 1. udgave. 2005. KBH. Akademisk Forlag

Artikler:

 1. Heinz von Foerster - en pioner innen kybernetikk og konstruktivisme" af Ted Reichborn-Kjennerud i Fokus nr. 1 1988
 2. ”Kybernetisk forståelsesmåte, og dens betydning for arbejdet med psykiske problemer” af Tom Andersen i Fokus på Familien 1984, vol. 12.

Modul 2, den 9. marts  og 10. marts 2017

Tema

Familiesamtaler med udgangspunkt i en systemisk og narrativ forståelsesramme

 • Det multihistorielle perspektiv: Der er altid mere at fortælle
 • Eksternaliserende samtaler
 • Traumearbejde: At få øje på responser
 • Kulturens fortællinger: Normer og Eksternaliserende samtaler
 • Bevidning som en måde at lytte på
 • Livshistorier og genogram

Litteratur:

 1. Narrativ praksis” af Michael White. Hans Reitzels Forlag 2000
 2. Narrativ teori” af Michael White. Hans Reitzels Forlag 2006
 3. "Kom - Lad os snyde problemet!: eksternalisering i familieterapi efter Michael White og David Epstons metode" af Torben Marner. - Kbh.: Hans Reitzel, 1994

Artikler:

 1. ”De tre bølger i systemisk tænkning”, af Jacob Mosgaard i Systemisk Forum, vol. 16, nr. 3, 2003

Modul 3, den 5. april  og 6. april 2017

Tema

Fokus på praksis og egen stil

 • Hvordan finder man sin egen stil
 • Hvordan virker jeg på andre med fokus på de professionelle samtaler
 • Reflekterende team
 • Egne sager (børn, par, familier, andre klienter og kollegaer) medbringes, underviseren og den studerende laver terapi, supervision, coaching eller, hvad der er relevant i den givne kontekst
 • Filmklip medbringes af de studerendes arbejde, og der arbejdes med reflekterende teams
 • 3 dage i øvelsernes tegn

Litteratur:

 1. "Systemisk intervjumetode", en utveckling av det terapeutiska samtalet, af Karl Tomm. Forlag Mareld, 1989
 2. "Reflekterende processer: samtaler og samtaler om samtalerne" af Tom Andersen; Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag, 1996

Artikler:

 1. ”La oss legge makt og kontroll bak oss: Mot en 2. ordens systemisk familieterapi”, af Lynn Hoffman i Fokus på Familien, 1987, vol. 15.

Modul 4, den 1. maj  og 2. maj 2017

Tema

 Familieterapi og de forskellige skoler

 • Den strukturelle metode
 • Den Strategiske metode
 • Milanoskolen
 • Den løsningsfokuserede metode
 • Den narrative tilgang
 • Forskelle og hvordan disse kommer til udtryk
 • Vi øver os og prøver metoderne i praksis

Litteratur:

 1. Løsningsfokuserede samtaler” af Insoo Kim Berg og Peter De Jong. 2006. Hans Reitzels Forlag
 2. "Systemisk familieterapi- Milanometoden. Samtaler om teori og praksis", af Boscolo, L., Cecchin, G, Hoffman, L. & Penn, P. 1991. Hans Reitzels Forlag
 3. Familieterapi: Veje til udvikling og forandring” af Salvador Minuchin. Forlag: Munksgaard 1. udgave. 1998
 4. ”Flytta hemifrån: familjeterapi med störda ungdomar” af Jay Haley, 1982 Forlag: Natur och kultur.

Artikel:

 1. ”Den fraværende, MEN IMPLICITTE” af Alan Holmgren i psykolog nyt nr. 9 2008

Modul 5 (3. dages internat) den 19. juni-21. juni 2017

Tema

Familieterapi og den terapeutiske relation

Der arbejdes på dette modul med den terapeutiske relation i et poststrukturalistisk perspektiv. Vi vil ligeledes kigge på samtalens struktur, samtalens hensigt, rummets betydning, reflekterende processer og joining.

Litteratur:

 1. "Samspil og selvoplevelser. Nye veje i relationsorienteret terapi" af Astri Johnsen, Rolf Sundet og Vigdis Wie Torsteinsson. Hans Reitzels Forlag 2002
 2. "Det tomme menneske, introduktion til Michel Foucault", af Dag Heede.2. reviderede udgave, 3. oplag. Museum Tusculanum, 2007
 3. ”Kommunikation og samarbejde- i professionelle relationer”, af Mads Hermansen, Vibeke Petersen & Ole Løw. Akademisk forlag 2013
 4. “Förändring – att ställa och lösa problem” af Paul Watzlawick, John Weakland, Richard Fisch. – Stockh. : Natur och Kultur, 1980

Artikler:

 1. ”Gensyn med hypotesedannelse, cirkularitet og neutralitet: En invitation til nysgerrighed”, af Ginafranco Cecchin, i Family Process, 1987. Oversat af Ellen Blæhr og Per Kirk Jørgensen

Modul 6, den 24. august  og 25. august 2017

Tema 1

Udviklingspsykologi og Psykopatologi

Modulet har fokus på tilknytningsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, herunder mentaliseringsbegrebet og konkrete metoder knyttet til disse. Psykopatologiske beskrivelser og karakteristik af de symptomer, der afgrænser og kendetegner psykiske lidelser, præsenteret og indlejret i en systemisk narrativ forståelsesramme.

Litteratur:

 1. ”Fra neuroser til relationsforstyrrelser. Psykoanalytiske udviklingsteorier og klassifikationer af psykopatologi, af Karen Vibeke Mortensen. Gyldendal 2016
 2. ”Affektregulering i udvikling og psykoterapi”, af Peter Fonagy, Daniel Stern og Allan Schore. Forlag: Gyldendal Akademisk 2006

Artikler:

 1. ”At arbejde systemisk i et diagnostisk felt”, af Søren Hertz. Fokus på familien 1:22-32 2003 Universitetsforlaget
 2. ”Diagnoser og afmagt. Fænomenet diagnose kan ses som et udvalgt øjebliksbillede”, af Søren Hertz, Vera No 47 2009
 3. ”Sprogets forførelser. Om diagnoser og andre konklusioner”, af Jacob Mosgaard i
  Fokus på familien, vol. 37, nr. 4, 2009

Modul 7, den 25. og 26. september 2017

Åbent Tema

Reserveret til temaer, som de studerende har indkommet med ønske om, at kunne fordybe sig i, eller temaer som vi synes, vi mangler at komme ind på.

Modul 8, den 30. og 31. september 2017

Tema 1

Narrative samtaler

På dette modul vil vi med udgangspunkt i den narrative metafor og forståelsesmåde kigge på den professionelles opgave; som den der sørger for, at der etableres en mangfoldighed af fortællinger omkring de problemstillinger, der bringes i spil.

Vi vil kigge nærmere på

 • Dominerende fortællinger i menneskers liv og disse fortællingers effekter på menneskers identitet og relationer
 • Intentionelle tilstande
 • Konceptuelle samtaler
 • Magt og modmagt
 • Dominerende negative fortællingers betydning

Tema 2

Eksamen og Introduktion til fordybelsesopgaven

Litteratur:

 1. Narrativ praksis” af Michael White. Hans Reitzels Forlag 2006. 206 sider
 2. Narrativ teori” af Michael White. Hans Reitzels Forlag 2006. 168 sider
 3. ”Kort over narrative landskaber", af Michael White. Hans Reitzels Forlag 2008. 303 sider

Artikel:

 1. ”Bevidning i anvendelse – Hvordan praktisere og styre et bevidnende team?”, af Anne Saxtorph i Fokus på familien nr. 3 2010

Modul 9, den 31. oktober til den 20. december 2017

Eksamen –Fordybelsesopgave

Opgaven skal bestås før man kan fortsætte på det kommende studieår.

Litteratur:

 1. ”Den Gode opgave”, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, forlaget Samfundslitteratur 2012. 382 sider
 2. ”Div. anbefaler fra Toftemosegaard vedr. opgave og eksamen”. Udarbejdet af Psykologselskabet Toftemosegaard

Fordybelsesopgavens design og opbygning (læs mere her)

Øvrige krav:

For at have gennemført/bestået uddannelsen skal deltagerne tillige opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen i mindst 75 % af de skemalagte lektioner
 • Have forberedt sig på, og reflekteret over, litteratur sammen med de øvrige deltagere
 • Have deltaget i teamarbejde, øvelser og rollespil, på holdet
 • Have modtaget direkte supervision på egen praksis, direkte eller via videooptagelse

Pris/betaling:

Uddannelsen holdes som eksternat og kursusafgiften er inkl. kaffe, te og frokost på kursusdagene. Kursisterne afholder selv udgifter til artikler, anskaffelse af øvrig faglitteratur samt eventuelle udgifter forbundet med transport og logi. Kursisterne er selv ansvarlige for anskaffelse af den litteratur, der læses på holdet.

Den ovennævnte workshop er inkluderet i prisen med overnatning og fuld forplejning.

Pris pr. deltager 37.000 kr. (inklusiv et 3-dages internat), som betales i 4 lige store rater:

 1. rate betales senest d. 1. januar 2017
 2. rate betales senest d. 1. april 2017
 3. rate betales senest d. 1. juli 2017
 4. rate betales senest d. 1. oktober 2017

Der vil være mulighed for, at betalingen tilpasses efter individuel ønske, f.eks.  hele beløbet på engang. (5 % i rabat), hver måned (+5 % i administrationsgebyr) eller over 2 rater.

Tilmelding

Skal ske vi elektronisk ansøgningsskema (klik her)

Der skal ske skriftlig bindende tilmelding til uddannelsen senest den 11.december 2016.

Læse vores afbestillingsbetingelser her.

Efter afbestillingsdatoen er man forpligtet til at betale den fulde kursusafgift, også selv om man ikke fuldfører uddannelsen.

Optagelseskriterier:

Læs her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave

Efter ca. 90 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en 10-14 A4-siders fordybelsesopgave, som tager udgangspunkt i en case fra den studerendes egen arbejdssammenhæng. I opgaven anvender den studerende sin teoretiske viden og demonstrerer en grundlæggende forståelse for interventionsbegreber og deres pragmatiske anvendelse. Rapportens emne og problemformulering skal findes indenfor den angivne litteraturliste og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen.
Der tilbydes 1 timers individuel vejledning pr. deltager af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Gruppeopgave er ikke mulig.

Opgavens design skal bygges op omkring følgende skabelon:

 1. Forside, (0. side)
 2. Indholdsfortegnelse, (0. side)
 3. Indledning med problemformulering, (1. side)
 4. Brødtekst, (8-12 sider)
 5. Afrunding, (1 side)
 6. Litteraturliste (0 sider)
 7. Bilag (0 sider)

Der skal skrives med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 med 1½ linjeafstand og med venstre/højre margen på 2,5 cm og  top/bund margen på 3 cm. Opgaven skal være på mindst 10 og højst 14 sider.

Når man i opgaven henviser til en forfatter, men dog ikke citerer denne, skal man skrive på følgende måde; så når M. White. (2005)…….. og så skal den bog eller artikel, som man henviser til, være nævnt i litteraturlisten. 

Hvis I citerer en forfatter ordret, skal I skrive det på følgende måde; ”omsorgssvigt handler om relationer” (Brodén M., 2005, side 44)…. og igen, - den bog eller artikel der henvises til skal være nævnt i litteraturlisten. 

(Det skal ikke stå med rødt - det er kun for at tydeliggøre det her.)

God fornøjelse

Flemming

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opgavens opbygning:

Forside

Indholdsfortegnelse

Indledning:

v      Arbejdskontekst

v      Afgrænsning, hvorfor dette emne

v      Valg og fravalg

v      Design (opgave disposition)

v      Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig

Problemformulering

Brødtekst:

v      Hvordan vil jeg gribe opgaven an

v      Præsentation af case

v      Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig

v      Husk glidende overgang mellem de enkelte afsnit

v      Husk fodnoter eller/og klare litteraturhenvisninger

Præsentation af materiale/case

Analyse af materiale/case

v      Husk noget om parrallelprocesser

v      Indre arbejdsmodeller

v      Socioøkonomiske forhold

Konklusion/perspektivering

v      Hvad er jeg blevet opmærksom på

v      Hvad har jeg fravalgt

v      Hvad har jeg lært

v      Hvad har udannelsen lært mig

v      Hvordan vil jeg handle anderledes fremover m.m.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave på psykoterapeutisk uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi.

 •  I forbindelse med skrivning af den afsluttende fordybningsopgave på overbygningens 1. år på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi, som er berammet til 25 lektioner af 45. min., anbefaler Toftemosegaard, at de studerende bevilliges 5 skrivedage, hvor de har mulighed for at fordybe sig i denne proces.
 • Der anbefales at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver, ansøger om disse 5 dage.

Venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog

PD i familieterapi & Småbørnskonsulent

Master i ART (Metoder til træning af sociale kompetencer)

Dalig leder af

Toftemosegaard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anbefaling i forbindelse med deltagelse i studiegruppe

Anbefaling i forbindelse med deltagelse i studiegruppe på den 4. årige psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi

 •  I forbindelse med deltagelses på den 4. årig psykoterapeut uddannelse i systemisk narrativ familieterapi, anbefales de studerende at mødes i studiegrupper ca. 1 gang pr måned (mellem de enkelte moduler), og det anbefales derfor, at de studerende tildeles 6 timer pr. måned til dette.
 • Der anbefales at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver, ansøger om disse 6 timer pr. måned.

Venlig hilsen

Flemming Zuschlag  Christiansen

Aut. Psykolog

PD i familieterapi & Småbørnskonsulent

Master i ART (Metoder til træning af sociale kompetencer)

Daglig leder af

Psykologselskabet Toftemosegaard

 

For nærmere information:

Kontakt uddannelsesleder Ann Sofi Johansen på

ann-sofi@toftemosegaard.dk 

eller telefon 2112 5011