Hvad er ECTS point?

ECTS står for European Credit Transfer System og er et system til meritoverførsel inden for centrale videregående uddannelser. Denne værdi anvendes efterfølgende til meritoverførsel mellem forskellige uddannelser – typisk mellem diplomuddannelser eller mellem masteruddannelser.

ECTS point er en måleenhed for en arbejdsindsats og 60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et "årsværk" på en fuldtidstilrettelagt uddannelse på f.eks. master-, diplom eller akademi niveau.

Psykologselskabet Toftemosegaard bruger ikke ECTS point

Toftemosegaard kunne principielt vurdere omfanget af den arbejdsindsats, der kræves for at fuldføre modulerne på vores uddannelser, vi kunne angive, hvad denne arbejdsmængde svarer til i ECTS point, og vi kunne angive om undervisningsniveauet er diplom- eller masterniveau. Det har vi imidlertid valgt ikke at gøre. Én årsag hertil er, at det ville betyde, at vi skulle tilrettelægge vores programmer efter nogle normer og standarder, som vi ikke nødvendigvis finder mest faglig og pædagogisk relevant, da vi i høj grad har en pragmatisk tilgang, og fx ikke ønsker at indlægge et vidensskabstoretisk modul.

En anden årsag er, at det under alle omstændigheder er den optagende institution alene, der beslutter om moduler på en Toftemosegaards uddannelser kan indgå og i givet fald med hvor mange ECTS point. Vi kunne godt på Toftemosegaard vurdere at et givet fag modsvarer så og så mange ECTS point, men det vil til enhver tid være den optagende institution alene, der afgør om det også efter deres kriterier er tilfældet.  Der er endvidere den fælde, at hvis en institution (f.eks. en professionshøjskole) afslår merit, så kan den studerende ikke søge et andet sted. Derfor synes vi, at vi kommer til at afgive et falsk løfte og risikerer at fremstå som utroværdige, hvis vi tildeler vores uddannelser ECTS point, da vi ikke har en officiel tilknytning til en professionshøjskole eller en anden højere læreranstalt. 

Kravene til vores 4-årige psykoterapeut uddannelse er opstillet efter kravene fra Dansk psykoterapeut forening for at kunne blive certificeret psykoterapeut MPF.

Meritoverførsel er stadig muligt på optagelse på overbygningen til den 4-årige psykoterapeut uddannelse.

• Hvor mange undervisningstimer undervisningen har omfattet
• At den 1-årige basisuddannelsen har en systemisk narrativ platform
• At indholdet på den gennemførte basisuddannelse opfylder kriterier for vores basisuddannelsen/børne- og familieudannelsen i teori og metoder .
• Antal timers deltagelse i studiegruppen
• Hvilken litteratur, der er anvendt
• Aflevering af skriftlig opgave og indholdet i denne eller tilsvarende eksamen.

Dispensationen gives individuelt.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til den uddannelsesansvarlige, for det forløb du er i

ECTS_Logo

Giver Psykologselskabet Toftemosegaards efteruddannelser ETCS point? Læs mere om dette i teksten til venstre.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte stifter og daglig leder af Psykologselskabet Toftemosegaard Flemming Zuschlag Christiansen, på mobil 2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk.