Omsorgssvigt og forebyggende arbejde

Med aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Dagtilbud er en af de vigtigste arenaer til opdagelse og forebyggelse af omsorgssvigt, alene af den grund, at rigtigt mange børn tilbringer en stor del af deres hverdag her.
Tilknytningsforskningen er af afgørende betydning for forståelsen af alle børn, børn i risikosituationer og børn i omsorgssvigtssituationer. Forskning i tidligt samspil og tilknytning giver os et godt grundlag for at styrke børns komplementære og kompenserende tilknytning, og til at tale med børn og forældre om svære emner.
På dette kursus vil Flemming Zuschlag Christiansen formidle et solidt forståelsesgrundlag om omsorgssvigt, tilknytning og tidligt samspil og vil ligeledes formidle anvisninger til, hvordan man kan støtte børn, som er udsat for omsorgssvigt. Ved hjælp af cases, så vil Flemming formidle, hvordan viden om omsorgssvigt, tilknytningsteori og den nyeste neuropsykologi kan omsættes til forebyggende praksis i daginstitutionen.
TEMAER:
• Omsorgssvigt                                                        
• Tilknytningsteori
• Tidlig forebyggende indsats, hvordan?
• Neuropsykologi
• Mentalisering
• Spejlneuroner
• Socioøkonomiske forhold
• Det postmoderne samfund
• Tværfagligt samarbejde
•  Indre arbejdsmodeller, parallelprocesser og overinvolvering
•  Forældresamarbejde-forældreinddragelse
• Pædagogens rolle og ansvar
• Den svære samtale
• Terapeutisk ikke terapi
• Kompenserende tilknytning
Med udgangspunkt i, ”What Works For Whom”, så vil følgende konkrete metoder blive præsenteret:
• Genogram og livshistoriefortællinger
• AAI (Adult Attachment Interview)
• Care Index
•  IWMC (International Working Model of the Child)
• IA (Insight Assessment Marte Meo
•  AART (metoder til træning af sociale kompetencer)
•  SPT (social perceptions træning)
•  DUÅ (De Utrolige År)
•  COS-P (Circle of Security – Parenting)
•  SOS (Signs of Safety)
Ved hjælp af teori og fællesfaglige refleksioner, så vil vi forsøge at nå en fælles forståelse af, hvordan man i netop jeres institution bedst vil kunne højne det forebyggende arbejde.
TEORETISK AFSÆT:
Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Else Christensen, Margaretha Brodén, Patricia Crittenden, Per Schultz Jørgensen, Inger Thormann, Svend Aage Madsen, Michael White og Scott D. Miller m.fl.
OM FLEMMING ZUSCHLAG CHRISTIANSEN

Flemming

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, terapeut og supervisor. Flemming har på Toftemosegaard i 10 år og i Grønland tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 27 år.
 
 
 
TID & STED
Den 30. og d. 31. oktober  2018  kl 9-16 på Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 SkibbyPRIS:
Kurset koster 3.475 kr. og er inkl. mulighed for morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frugt og isvand om formiddagen, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk overnatning ikke er inkluderet.
GRUPPERABAT:
Ved 5-10 tilmeldinger fra samme institution gives 10 % i rabat. Ved 11-20 tilmeldinger fra samme institution 15% og ved 21-100 fra samme institution gives 25 % i rabat.
TILMELDING:
Tilmeld dig på cenku.dk. senest d. 29. september 2018 til kurset på Toftemosegaard .
Med venlig hilsen Flemming Zuschlag Christiansen
Aut. Psykolog, PD. i familieterapi, Daglig leder af Psykologselskabet Psykoterapeut MPF,
Certificeret AART træner, Master in AART (Training in social skills) og Børne- og familiekonsulent.

Praktisk information

Dato: D. 30. og d. 31. oktober  2018 kl. 9-16

Sted: Psykologselskabet Toftemosegaard

Målgruppe: Pædagoger, pædagogmedhjælpere, støttepædagoger, lærere og andre, som arbejder med børn og unge i dagtilbud eller skole.

Underviser: Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Pris: 3.475 kr. Mulighed for rabat, læs nederste på siden.

Tilmeldingsfrist: D. 29. september 2018

 

Download printervenlig PDF folder her. Klik her.

 For nærmere information:

Kontakt uddannelses-leder Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller tlf. 21 12 50 11

laughing baby playing with mother