Tilknytningsteori og tilknytningsforstyrrelser

Med aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Indhold på kurset:

 • Introduktion til tilknytningsteori og indre arbejdsmodeller (Bowlby)
 • Tilknytningsforstyrrelser, hvordan kommer det til udtryk?
 • Pædagogiske tilgange i arbejdet med børn, der er tilknytningsforstyrret
 • Neuroaffektiv udviklingspsykolog, fx mentalisering, indre arbejdsmodeler (repræsentationer), mikro og makro regulering og tolerancevinduet.
 • Kompenserende tilknytning

Med udgangspunkt i, ”What Works For Whom”, så vil følgende konkrete metoder blive præsenteret:

 • Genogram og livshistoriefortællinger
 • AAI (Adult Attachment Interview)
 • Care Index
 • WMCI (Working Model of the Child Interview)
 • (Insight Assessment)
 • Bruce Perry´s 3 R’er Regulering, Relation og fornuft (reason)
 • Theraplay
 • AART (metoder til træning af sociale kompetencer)
 • SPT (social perceptions træning)
 • COS-P (Circle of Security – Parenting)

Med udgangspunkt i teori og metoder , så drøftes hvordan I kan omsætte jeres viden i det daglige pædagogiske arbejde.

TEORETISK AFSÆT:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Else Christensen, Margaretha Brodén, Patricia Crittenden, Per Schultz Jørgensen, Inger Thormann, Svend Aage Madsen, Michael White og Scott D. Miller m.fl.

OM FLEMMING ZUSCHLAG CHRISTIANSEN

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, terapeut og supervisor. Flemming har på Toftemosegaard i 10 år og i Grønland tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 27 år.

PRIS:

Kurset koster 1.895 kr. og er inkl. mulighed for morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frugt og isvand om formiddagen, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk overnatning ikke er inkluderet.

Med venlig hilsen Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog, PD. i familieterapi, Daglig leder af Psykologselskabet Psykoterapeut MPF,

Certificeret AART træner, Master in AART (Training in social skills) og Børne- og familiekonsulent.