Aggression Replacement Training (en metode til træning af sociale kompetencer) -en introduktion.

På dette kursus vil du få en grundig introduktion til AART (Aggression replacement training) og vil bl.a. få et unikt indblik i, hvordan vi på Toftemosegaard anvender AART, som en effektiv metode, der træner udviklingen af sociale kompetencer. AART er et multimodalt program, som betyder, at det indeholder komponenter, som fokuserer på forskellige aspekter ved social funktion. På Toftemoegaard anser vi AART, som en metode, der træner sociale kompetencer (fx håndtering af vrede), og at denne træning kun kan ske i samspil med andre.

1. dags kursus

På dette kursus vil vi kigge nærmere på de vigtigste elementer i ART, herunder det teoretiske fundament, strukturen, rollespil/træning, og sidst med ikke mindst, skal vi prøve metoden i praksis.

Emner vi vil komme ind på:

 • ARTs teoretiske grundlag
 • Hvilken målgruppe henvender metoden sig særligt til
 • Vi vil kigge nærmere på, og øve, de 3 grundelemeter i ART:
  1. Social færdighedstræning (adfærd)
  2. Træning i moralsk ræsonnement (kognition)
  3. Træning i håndtering af vrede (emotion)
 • Social læringsteori (A. Bandura)
 • ART i konkrete kontekster fx på døgninstitution, heldagsskole, ungdomsskole m.fl.
 • Hvordan kommer man i gang og hvad kræves, for at det skal lykkes
 • ART-træner uddannelsen
 • ART i Danmark, Norge, Sverige og Internationalt

A. Goldstein, B. Glick, J. Gibbs, A. Bandura, K. Gunderson, J. Bowlby, Winnicott, P. Fonagy, L. Vygotsky, A. Bandura, M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.

Underviseren:

Flemming Christiansen er aut. psykolog, børne- og familiekonsulent, certificeret ART-træner, har en 2. årig diplomuddannelse i familieterapi, og et hav af kurser. Stud. Master i Træning af Sociale Kompetencer (færdig 2015).

Flemming har mere end 26 års pædagogisk erfaring med børn og unge fra 0-18 år fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, intrigerede institutioner, døgninstitutioner, behandlingsinstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel), både som psykolog pædagog, institutionsleder, terapeut og supervisor.

Målgruppe:

Dette 1-dags kursus henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med børn og unge, som ønsker at få en grundig introduktion til ART, evt. inden man starter på ART-træner uddannelsen.

ART retter sig hovedsageligt (primærtforebyggende) mod børn og unge, som står i fare for at udvikle adfærdsproblemer og/eller (sekundærtforebyggende) til unge der allerede har udviklet adfærdsproblemer.

Fx pædagoger, lærere, socialrådgivere, støtte/kontaktpersoner, SSP- medarbejdere, psykologer og andre der arbejder med børn og unge med adfærdsvanskeligheder på fx heldagsskole, specialundervisnings, ungdomsskoleområdet, socialforvaltninger, ungdomspsykiatriske tilbud, opholdssteder, sikrede afdelinger, kriminalforsorgen, gadeplan m.fl.