Kursus: De udsatte børn i daginstitutionen, hvordan hjælper vi dem bedst?

Den 4. november 2021 kl. 9-16 på Psykologselskabet Toftemosegaard

Mange forskningsresultater peger på at, hvis de udsatte børn skal forbedre deres muligheder for at klare sig senere hen, så er det vigtigt, der i daginstitutionerne arbejdes målrettet og langsigtet. Et særligt fokus er børn 0-3 år, hvor forskningen viser at netop i de tidligere år grundlægges barnets muligheder for den bedst mulige udvikling.

Formål:

At få et teoretisk og metodisk indsigt, så der kan dannes grundlag for at arbejde systematisk med den forebyggende indsats i daginstitutionen.

Udpluk fra indhold:

  • Præsentation af grundbegreber om forebyggende arbejde og fakta om udsatte børn.
  • Børns signaler på omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser og traume.
  • Tilknytningsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, indre arbejdsmodeller, forældrekompetencer, mentalisering, traume, tolerancevinduet, m.m
  • Pædagogens ansvar – kompenserende tilknytning.
  • Forældresamarbejdet og den svære samtale.
  • Præsentation af konkrete metoder, fx Genogram, AAI, Care Index, ADBB og COS-P.
  • Hvordan tilrettelægger man en pædagogisk praksis der tilgodeser de sårbare og udsatte børns behov.
  • Hvordan kan man arbejde systematisk i daginstitutionen med de udsatte og sårbare børn?

Citat: At skulle hjælpe et barn kræver, at vi er stand til at håndtere den modsigelse, at forældrene bidrager til barnets problem, samtidig som de er den vigtigste ressource for at barnet skal kunne overkomme sit problem. (Haldor Øvreeide)

Målgruppe:
Pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere og støttepædagoger i daginstitutionerne.

Teoretisk afsæt:
Kurset vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Haldor Øvreeide, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Else Christensen, Margaretha Brodén, Patricia Crittenden, Per Schultz Jørgensen, Inger Thormann, Svend Aage Madsen, Michael White og Scott D. Miller m.fl.


Underviser:

Flemming Zuschlag Christiansen
• Aut. psykolog
• Psykoterapeut MPF
• Pædagog
• Småbørnskonsulent
• PD. i Familieterapi
• Master in ART

Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 10 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder og far i 27 år.

Tid & Sted
D. 4. november 2021 kl. 9-16 på Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 Skibby

Pris:  1.975 kr. + moms

Prisen er inkl. morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frugt om formiddagen, isvand, frokost med drikkevarer, eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk at overnatning ikke er inkluderet.

Tilmelding:

Senest den 15. oktober 2021  via tilmeldingsformularen øverst til højre eller ved at klikke her.

Info:

Tid & Sted: D. 4. november 2021 kl. 9-16 på Psykologselskabet Toftemosegaard

Tilmeldingsfrist: Senest d. 15. oktober 2021

Pris: 1.975 +moms


MERE INFORMATION

Kontakt daglig leder Ann-Sofi Johansen på
E-mail:  ann-sofi@toftemosegaard.dk
Telefon: 21 12 50 11