DEN 1-ÅRIGE TRAUMEUDDANNELSE, MED SÆRLIG FOKUS PÅ DEN NARRATIVE OG DEN TILKNYTNINGSTEORETISKE TILGANG (Startside)

Opstart febraur 2024

Opstart september 2024