DEN 1-ÅRIGE TRAUMEUDDANNELSE, MED SÆRLIG FOKUS PÅ DEN NARRATIVE OG DEN TILKNYTNINGSTEORETISKE TILGANG (Startside)

Opstart april 2023

Opstart oktober 2023