DEN 1-ÅRIGE TRAUMEUDDANNELSE, MED SÆRLIG FOKUS PÅ DEN NARRATIVE OG DEN TILKNYTNINGSTEORETISKE, DEN KROPSORIENTERET OG DEN NARRATIVE TILGANG (Startside)

Opstart april 2024

Opstart oktober 2024