Den 4-årige psykoterapeut uddannelse i systemisk narrativ familieterapi

Psykoterapeut i systemisk narrativ familieterapi

Formål:

Det er uddannelsens centrale formål at uddanne professionelle psykoterapeuter og rådgivere, som efter endt uddannelse har en solid platform, teoretisk og metodisk i systemisk og narrativ familie- og psykoterapi, samt rådgivningskompetencer i både teori og praksis. Familie- og psykoterapeuten skal kende fagets bredde, perspektiver og begrænsninger. Ligeledes skal familie- og psykoterapeuten, med baggrund i et sociologisk perspektiv, have viden om terapiens historiske og teoretiske rødder, relevant litteratur, handlemuligheder, samt om målgrupper og vilkår for rådgivning/terapi. Teori om kommunikationsteori og udviklingspsykologi, med et særligt fokus på personlighedspsykologi og psykopatologi, vil få en særlig opmærksomhed. Desuden skal psykoterapeuten have stort kendskab til sig selv i rollen som familie- og psykoterapeut, og skal kende de etiske regler og den etiske kontekst for arbejdet.

Den 3-årige overbygning, sammen med en 1-årig basisuddannelse, enten fra Toftemosegaard eller fra en anden uddannelsesinstitutions, som opfylder Psykoterapeut foreningens krav til terapeutuddannelser, giver samlet en 4-årig psykoterapeut uddannelse med mulighed for at søge om optagelse i Psykoterapeut Foreningen, og med tilladelse til titlen Psykoterapeut MPF (Psykoterapeut medlem af Psykoterapeut Foreningen).

I menuen til venstre, kan du læse den samlede studiebeskrivelse og om indeholdet på de enkelte moduler på hvert studieår, hvor der ligeledes er et ansøgningsskema til hvert år. God fornøjelse.

Uddannelsens opbygning

Bemærk:

Som lønmodtager kan du måske gøre brug af den såkaldte bruttolønsordning og på den måde gennem din arbejdsplads betale for din uddannelse (før skat). Vær opmærksom på, at du skal leve op til visse krav, eksempelvis arbejdsrelevans

Læs mere på Skats hjemmeside