Efteruddannelser

4 spændende efteruddannelser

Psykologselskabet Toftemosegaards efteruddannelser henvender sig til alle, som arbejder med menneskers udvikling og forandring (børn som voksne), og som ønsker en faglig-personlig udvikling. En udvikling, der er dybt forankret i deltagernes praksisfelt. Vi er meget opmærksomme på at skabe en tryg ramme, hvor den enkelte studerende med udgangspunkt i sin egen virkelighed, og i sit eget tempo, oplever en faglig og personlig udvikling.

I alle vores efteruddannelser lægges der stor vægt på træning og supervision, og det er vores mål at inspirere deltagerne til at udvikle deres individuelle kompetencer og finde nye faglige metoder og redskaber. Vi har valgt max. at være 22 deltager på vores hold, netop for at skabe så tryg en ramme som mulig, og for at give alle mulighed for at blive set, hørt og forstået.Vores alle vores aktiviteter, så som kurser, foredrag, psykologiske undersøgelser, pædagogisk intervention m.m. tager udgangspunkt i Nils Christie’s kloge ord:

”Der er grund til at tro, at forandring er lettere, når vi gør noget sammen med mennesker, frem for ved eller for dem (N. Christie 2020)

Den 1-årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent

Den 1 årige efteruddannelse til familiebehandler

Vil du høre mere om vores efteruddannelser er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Ann-Sofi Johansen på tlf. 2112 5011 eller via mail: ann-sofi@toftemosegaard.dk

Den 1-årige Traumeuddannelse med særlig fokus på den narrativ og tilknytningsteoretiske tilgang

Den 1-årige efteruddannelse til plejeforældre

Har du brug for støtte til din efteruddannelse?

Prøv at ansøg hos Den Kommunale Kompetencefond 

Klik her