GIV MIG ET KRAM, MEN RØR MIG IKKE: HVORDAN HJÆLPER VI BØRN OG UNGE DER HAR VÆRET UDSAT FOR TRAUMATISKE OPLEVELSER

Formål:

På dette læreringsforløb vil du blive præsenteret for metoder og tilgange, som kan styrke dit arbejde med sårbare og udsatte børn og unge. Der vil være et særligt fokus på, hvordan vi hjælper børn og unge, der har været udsat for traume fx seksuelle overgreb, vold og psykiske overgreb.

Målgruppe:

Pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, plejeforældre og andre, der arbejder med, eller har interesse i sårbare og udsatte børn og unge.

Indhold:

 • Sårbare børn og unge, hvem er de og hvad ved vi om dem?
 • Børn og unge udsat for omsorgssvigt, udviklingstraume og overgreb.
 • Introduktion til traumer og traumereaktioner inkl. dissociation
 • Traumers konsekvenser for barnet/den unges trivsel og udvikling.
 • Du får en dybere teoretisk og praktisk viden i, hvordan du kan regulere børn og unges nervesystem og arousal niveau og øge deres robusthed.
 • Du får viden om den kropsorienterede tilgang (Somatisk Experiencing) til arbejdet med traumer.
 • Du vil blive præsenteret for Sleeping dog-metoden, som betyder, at du som pædagog kan bidrage til at stabilisere børn og unge med traumer.
 • Thomas testen.
 • Livshistoriefortællinger, livets træ og den narrative tilgang i arbejdet med udsatte børn og unge.

Med udgangspunkt i den præsenterede teori og metoder, vil vi drøfte, hvordan I kan omsætte jeres nye viden i det daglige arbejde.

Det teoretiske oplæg vil blive suppleret med videofilm og inddragelse af deltagernes egne case.

Hvis traumer ikke bliver behandlet, vil det både have konsekvenser for den enkelte og dennes familie – og store økonomiske omkostninger for samfundet (Arianne Struik, udviklingspsykolog)

Teoretisk afsæt:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Judith Herman, Belssel van der Kolk, Peter Levine, Arianne Struik, Peter Levine, Kari Killén, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Per Schultz Jørgensen, Michael White og Scott D. Miller m.fl.

Underviser:

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen.


Lidt om Flemming:

 • Daglig leder og stifter af Psykologselskabet Toftemosegaard, plejebørn.dk, Behandlingsinstitutionen Curam og Familiehjælpen.
 • Aut. psykolog
 • Psykoterapeut MPF
 • 1-årig narrativ traumeuddannelse.
 • PD i familieterapi
 • Certificeret ART træner
 • Børne- og familiekonsulent
 • Master in ART (Training in social skills)
 • Plejefar i mere end 30 år for 9 plejebørn.

Flemming har mere end 35 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 15 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 30 år for 9 børn.

Sted:

Læringsforløbet kan tilrettelægges enten på Toftemosegaard, hos jer eller hvor det passer jer bedst. Bemærk, at vi gerne står for alt det praktiske, fx booking af lokaler, forplejning, overnatning m.m., så I kun skal bruge energi på at tilegne jer så meget ny læring som muligt.

Send en forespørgsels, hvis dette læringsforløb har de interesse Klik her

Send en forespørgsel vedr. læringsforløbet "Giv mig et kram, men rør mig ikke!"