Mentaliseringsbaseret praksis i arbejdet med børn og forældre

Med aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Begrebet (eller snarere fænomenet) mentalisering kan muligvis ses som en af de vigtigste byggesten i vores måde at interagere med hinanden på, fordi denne evne er med til at forklare, hvordan mennesker helt ned på detaljeniveau kan påvirke hinanden i komplekse mellemmenneskelige samspil. Evnen til mentalisering er en forudsætning for at have vedvarende meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse.  Mentalisering er en aktivitet i sindet, hvormed et menneske gør brug af sin evne til at fornemme og danne sig realistiske forestillinger om et andet menneskes mentale tilstande. Mentalisering kan ses som et centralt forbindelsesled imellem emotion, kognition og et menneskes handlinger. Gennem mentalisering lærer man egne følelser og tanker at kende og forstår, at de er baggrunden for ens adfærd. Dette giver en fornemmelse af kontrol og selvbevidsthed. Mentalisering hænger tæt sammen med evnen til at regulere følelser. At mentalisere har i sig selv en affektregulerende funktion. På kurset vil vi sætte fokus på, hvordan man i praksis kan arbejde med mentalisering i mødet med barnet i daginstitutionen og hvordan man bedst støtte barnets udvikling af mentalisering.

Indhold:

 • Introduktion til begrebet mentalisering
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi og traumeforskning.
 • Hjernes udvikling og mentalisering
 • Den treenige hjerne og spejling.
 • Udviklingstraumes (omsorgssvigt) betydning for udviklingen af mentaliserings kompetencer.
 • Mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande
 • Udredning af mentaliseringsevne
 • Bruce Perrys tre R`er: Regulering, Relationer og Reason
 • Hvordan omsætter man den teoretiske viden om mentalisering i den daglige omgang med børn, unge og deres forældre?
 • Mentalisering i praksis i arbejdet udsatte børn og deres familie
 • Om at have barnets sind i sit eget sind
 • Affektregulering
 • Theraplay

Teoretisk afsæt:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Bessel van der Kolk, Peter Fonagy,  Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Kari Killén, Daniel Stern, Susan Hart, John Bowlby, Michael White og Scott D. Miller m.fl.

OM FLEMMING ZUSCHLAG CHRISTIANSEN

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, terapeut og supervisor. Flemming har på Toftemosegaard i 12 år og i Grønland tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 27 år.

Praktisk information:

Foredraget kan tilpasses den enkelte daginstitution i forhold til varighed.

Foredraget kan tilrettelægges hos jer eller på Psykologselskabet Toftemosegaard.

Prisen vil afhænge af varighed af foredrag.

Med venlig hilsen Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog, indehaver af Psykologselskabet Toftemosegaard Psykoterapeut MPF, småbørnskonsulent, Certificeret AART træner, Master in AART (Training in social skills), Traumeterapuet og Børne- og familiekonsulent.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

For nærmere information:

Kontakt daglig leder Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011


Send en forespørgsel, og vi vender tilbage snarest.