Mildhed, sensitivitet og mentalisering contra grænsesætning, konsekvenser og yder styring, hvad virker?

Med aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Indhold:

På dette foredrag vil vil kigge på nogle af de dilemmaer man professionel kan møde når man arbejde med sårbare børn og unge, og skal forsøge at finde hoved og hale i de mange tilgange og anbefalinger men støder på i sit daglig virke med disse børn og unge. Ofte kan der være en stor kløft mellem de udfordringer som man oplevere i hverdagen, og de anbefalinger og råd man modtager fra fx , familieplejekonsulenter, tilsynet, psykologer og andre, og man kan have svært ved at vælge den rette tilgang i arbejdet med barnet/den unge.

Praktisk information

Målgruppe: Pædagoger, pædagogmedhjælpere, familiebehandlere, støttepædagoger, lærere, familieplejekonsulenter, plejeforældre og andre, som arbejder med udsatte børn og unge i fx dagtilbud, døgninstitution, behandlingsinstitutioner og som plejeforældre.

Underviser: Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

TEMAER:

  • Hvad ved vi om sårbare børn og unge?
  • Den nyeste viden om neuroaffektiv udviklingspsykologi, udviklingstraume og hjernes udvikling.
  • Hvad virker i arbejdet med sårbare børn og unge?
  • Er mildhed, sensitivitet og mentalisering vigtigere end grænsesætning, konsekvenser og yder styring, og hvad virker?
  • Hvad siger de kloge (fx psykologer, familieplejekonsulenter, og tilsynet), hvad siger praktikkerne (fx pædagoger og plejeforældre) og hvad siger børnene/de unge?
  • Har vi opbygget et system omkring tilgangen til arbejdet med udsatte børn og unge, der går mere op i at bruge “den rigtige metode” end at “gøre det der virker i praksis?
  • Er “de kloge” med deres korrekthed, styring og kontrol med til at dræbe arbejdsgælden og troen på, at det man gør er godt nok?
  • Case og historier fra underviseres 35 år praksiserfaring, som pædagog, plejefar, forstander på behandlingsinstitution, VISO konsulent, supervisor og underviser.

TEORETISK AFSÆT:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Peter Levine, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Mette S. Væver, Margaretha Brodén, Per Schultz Jørgensen, Michael White, Ann E. Knudsen og Scott D. Miller m.fl.

OM FLEMMING ZUSCHLAG CHRISTIANSEN

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 30 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, terapeut og supervisor. Flemming har  i 18 år på Toftemosegaard og i Grønland, tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen og har her igennem haft et tæt samarbejde med Nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i mere end 30 år.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

For nærmere information:

Kontakt daglig leder Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011


Send en forespørgsel, og vi vender tilbage snarest.