Gruppebaseret Social træning (GST)

 Gruppebaseret Social Træning (GST) er en utrolig effektiv træningsmetode, når man fx ønsker at skabe forandringer i en personalegruppe, et team eller en organisation. GST satser i høj grad på øvelse og rollespil med udgangspunkt i case, frem for lange møder og kurser, som desværre ofte ikke gøre den store forskel. GST sætter en klar og tydelig dagsorden, som tager udgangspunkt i den enkelte persons værdier, holdninger og sociale perception. Det er ikke en metode der kigger efter fejl, eller er fordømmende, men blot har det simple udgangspunkt, at alle mennesker er unikke, og derfor også har deres egen unikke måde at fortolke verden på, og det derfor er naturligt at der opstår modsætninger, forskellige fortolkninger af kontekst og misforståelser af andres hensigt. Dette er i sig selv ikke er et problem, men det bliver ofte til et problem, hvis vi ikke er opmærksom på dette, og/eller har skabt et rum hvor det er legaliseret at sætte det på dagsorden.

Stock Traders In A Meeting

Så oplever I:

  • Samarbejdsproblemer
  • Stress
  • Mobning
  • Dårligt psykisk arbejdsmijø
  • Ledelseproblemer
  • Sammenlægning af afdelinger/team
  • Kommunikations udfordringer
  • Klikedannelse
  • Vold og magtanvendelser

Er det oplagt at prøve et særlig tilrettelagt GST forløb, som tager udgangspunkt i netop jeres udfordringer. Vi gennemfører både forløb som vare 1 enkelt dag, til forløb der køre over flere år, så kontakt os trygt og hør hvad vi kan gøre for jer.