Institutionskultur, personalesamarbejde og hvordan det udvikles.

En institutions dynamik, udviklingsmuligheder og personalesamarbejde er i høj grad styret af stedets kultur, dvs. hvordan taler vi til hinanden, hvordan er institutionen indrettet, hvordan er arbejdet tilrettelagt, hvordan er den pædagogiske linie, har vi fælles fodslag og har vi evne til af reflektere over og lære af egen praksis. Disse og mange andre faktorer er i høj grad med til at udvikle et dynamisk personalesamarbejde.

En institutions dynamik, udviklingsmuligheder og personalesamarbejde er i høj grad styret af stedets kultur, dvs. hvordan taler vi til hinanden, hvordan er institutionen indrettet, hvordan er arbejdet tilrettelagt, hvordan er den pædagogiske linie, har vi fælles fodslag og har vi evne til af reflektere over og lære af egen praksis. Disse og mange andre faktorer er i høj grad med til at udvikle et dynamisk personalesamarbejde.

Emner vi vil komme omkring:

*Få viden om hvordan man skaber sammenhæng mellem målsætning, ledelse, kultur, personaleressourcer og kvalitetsudvikling.

*Få viden om hvordan man kan ændre en institutionskultur til en anden.

*Få viden om de menneskesyn og værdier der styrer vores handlinger, og vores evne til at samarbejde.

*Få viden om en metode, der kan være med til at skabe større åbenhed om egne svage og stærke sider, og udnyt dette til at udvikle det pædagogiske arbejde, og til fælles opklassificering af personalesamarbejdet.

*Få viden om kommunikations- og supervisions-teknikker, og hvordan disse kan bruges i hverdagen.

*Få viden om Jeres indbyrdes relationer, ledelse, kultur og samspillet mellem disse, og knyt dette sammen med de udviklingsperspektiver som den enkelte medarbejder selv oplever.

Metode: Med udgangspunkt i Jeres egne erfaringer fra hverdagen, vil vi kigge på kommunikation, kollegial supervision (herunder reflekterende team), tværfagligt samarbejde, forældresamarbejdet, problemløsningsmodeller og Jeres aktuelle kultur. Men udgangspunkt i dette vil vi prøve at opbygge en fælles forståelse for det daglige arbejde, bryde dårlige vaner, sætte skub i personalesamarbejdet og måske skabe en ny kultur i Jeres institution, s