Introduktion til systemisk & narrativ teori og metode.

Læringsforløb : Introduktion til systemisk og narrativ teori og metode

Formål:

At deltagere får grundigt kendskab til systemisk narrativ begreber og metoder, som kan bruges i det professionelle arbejde i mødet med familien/den unge/barnet eller borgeren .

At deltageren bliver udfordret i sandhedsbegreberne og trænet i at tage udgangspunkt i at slippe eget perspektiv og tage udgangspunkt i hvad der giver mening for familien/den unge/barnet eller borgeren.

Indhold:

Følgende begreber vil blive introduceret:

 • cirkularitet
 • hypotesedannelse
 • neutralitet,
 • nysgerrighed
 • kontekst
 • kommunikationsteori
 • feedback
 • kybernetik
 • cirkulær spørgeteknik
 • en tilpas forstyrrelse
 • diskurs
 • magt
 • sproget som identitetskonklusion
 • livshistoriefortællinger
 • de narrative kort
 • den bærende historie
 • eksternalisering
 • O.m.a.

Metoder vi træner:

 • Interviewet som systemisk narrativ metode, og som redskab/position ved den svære samtale (med forældre, kollegaer, børn m.fl.)
 • Den systemisk narrative supervisionsmodel og anvendelse af reflekterende team vil blive demonstreret og anvendt på sager fremlagt af deltagerne.
 • Den narrative metode
 • Den løsningsfokuserede metode
 • FIT (løbende feedback og evaluering)

Arbejdsform:

Læringsforløbet vil veksle mellem oplæg fra underviserne i plenum, og med udgangspunkt i jeres erfaringer fra hverdagen arbejdes med metoderne i smågrupper.

Målgruppe:

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, socialrådgivere og lærere.

TEORETISK AFSÆT:

Ved hjælp af teori og fællesfaglige refleksioner, så vil vi forsøge at nå en fælles forståelse af, hvordan man i netop jeres arbejde bedst muligt arbejder ud fra en systemisk narrativ forståelse i mødet med jeres brugere.Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i  Tom Andersen, Foucault, Haldor Øvreeide, Peter Laing, Maturana, Karl Tomm, Insoo Kim Berg, Michael White og Scott D. Miller m.fl.


Underviser:

Flemming Zuschlag Christiansen

• Aut. psykolog
• Psykoterapeut MPF
• Pædagog
• Småbørnskonsulent
• PD. i Familieterapi
• Master in ART

Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 10 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 27 år for 5 børn .

Omfang:

Læringsforløbet kan tilrettelægges af kortere eller længere varighed, hvor fokus enten kan være at klæde lærerne og pædagogerne til at kunne målrette med adfærdsændringer eller med eleverne i gruppen/klassen.

Sted:
Læringsforløbet kan tilrettelægges enten på Toftemosegaard eller hos jer.

The problem is the problem, the person is not the problem. Michael White and David Epston