To meget aktuelle kurser med Docent emeritus Knut K. Gundersen fra Diakonhøjskolen i Norge.

1. Hvordan kan man reducere og forebygge udadreagerende adfærd os borgere med udviklingshæmning/autisme gennem indlæring af nye færdigheder og netværkstiltag.

Fokus på kurset vil være at skabe de gode relationer, det gode netværk og få specifik metodik til reduktion af problemadfærd.

At have gode relationer er måske den vigtigste beskyttelsesfaktor for at have en god livskvalitet og for at undgå at udvikle udfordrende adfærd.

En sådan relation er kendetegnet af viden om borgerens interesser, vaner, traditioner og ønskede samværsformer. I tillæg kendetegnes den af forståelse for de særskilte behov for information og forudsigelighed, som opstår i følge af borgerens specifikke diagnose.

På kurset vil vi konkret arbejde med, hvordan de nære relationer som f.eks. personalet kan bidrage til at netværksstøttefunktioner bliver sikret på den bedst mulige måde. Vi stiller spørgsmål til, hvad der er god livskvalitet og ser på dilemmaer og muligheder, når personalet på den ene side skal bidrage til at udvikle selvstændighed og på den anden side kan varetage princippet om maksimal selvbestemmelse.

Kurset vil også give konkrete metoder til udvikling og fastholdelse af netværket og specifik metodik til reduktion af problemadfærd og ser på den særlige udfordring det er at være psykisk udviklingshæmmet eller autist.

Kurset vil indeholde følgende temaer:
• Dilemmaer og muligheder i arbejdet med at bidrage til optimal livskvalitet og selvstændiggørelse
• Forskellige dimensioner af netværksarbejde
• Hvordan kan man bidrage til at udvide netværket for personer med psykisk udviklingshæmning
• ”Min historie”- et redskab til udvikling af egen identitet
• Rolle og rollekonflikter mellem personalet og borgeren.
• Hvad vil det sige at være psykisk udviklingshæmmet eller autist. Muligheder og udfordringer

Varighed: 1–3 dage

Underviser: Docent Emeritus Knut K. Gundersen. Læs mere om Knut

Sted: Dette kursus kan både afholdes hos jer, på Toftemosegaard eller hvor det passer jer bedst

Pris: Ring og få et godt tilbud.

2. Proaktive metoder i arbejdet med borgere med autisme og psykisk udviklingshæmning.

Hovedindsatsen knyttet til udfordrende adfærd bør ske gennem proaktive tiltag, som reducerer muligheden for at uønsket adfærd opstår. Eksempler på dette er en god tilrettelæggelse af miljøet og indlæring af socialt accepterede færdigheder og kommunikationsudtryk, som kan erstatte afvigende adfærd. Selv om det er vigtigt at en personalegruppe udvikler strategier for, hvordan man skal håndtere problemadfærd, når den opstår, så vil varige ændring af adfærd først og fremmest ske gennem kortlægning af den hensigt, som den udfordrende adfærd har og indlæring af socialt accepterede færdigheder og kommunikationsudtryk, som kan erstatte den afvigende adfærd.

Kurset vil indeholde følgende temaer:
Hvad er udfordrende adfærd?
Kortlægningsmetoder
Funktionel kommunikationstræning
Netværksfærdighedstræning/social kompetence træning.

Forebyggelse af konflikter og miljøskabende tiltag på arbejdspladsen
At arbejde med mennesker med forskellige behov indebærer funktioner og opgaver, som på den ene side begrundes ud fra faglige principper, men som på den anden side også ligger tæt op af det, som hver enkelt medarbejder har erfaring med i sit eget hjem. I dette grænseland skal en personalegruppe danne en form for fælles kultur, som selvsagt i mange tilfælde vil være forskellig fra den kultur, som hver enkelt medarbejder har erfaring med selv. Dette kan være en kilde til forskellige former for konflikter, som kan forhindre trivsel på arbejdspladsen og forhindre den optimale hjælp til borgerne.
Dette kursus handler om de forskellige former for konflikter, som kan opstå og kommer med forslag til, hvordan man kan bidrage til at gøre hinanden gode i arbejdet.

Kurset kan vare 1 eller 2 dage afhængig af behov og muligheder. Det er en forudsætning, at størstedelen af personalegruppen kan deltage, evt. kan der arrangeres to kursusdage. Kurset vil indeholde oplæg, gruppearbejde og små øvelser.
Kurset vil indeholde følgende temaer:
• De mest typiske former for irritationsmomenter og konfliktkilder
• Hvordan kan hver enkelt bidrage til at ændre/forbedre arbejdsmiljøet?

Varighed: 1-3 dage

Underviser: Docent Emeritus Knut K. Gundersen. Læs mere om Knut

Sted: Dette kursus kan både afholdes hos jer, på Toftemosegaard eller hvor det passer jer bedst

Pris: Ring og få et godt tilbud.

Desuden kan vi tilbyde andre kurser med Knut K. Gundersen vedr. psykisk udviklingshæmmede og autisme på jeres arbejdsplads, og I er velkommen til at ringe og høre hvad vi kan tilbyde.