Certificering i mentaliseringsbaserede test

Den 14. -16. november 2023 kl. 9-16 med Jens Hardy Sørensen

Relevans og praktisk anvendelse
Kursus i udredning og brug af forskellige tests, der belyser evnen til affektregulering, affektbevidsthed og mentalisering hos børn og unge. Herunder udredning af forældrekompetence og børnefaglige undersøgelser (§50).
Og hvordan disse test anvendes i en klinisk og differentieret ressourcefokuseret behandlingspraksis.

Formål:

Mentalisering er evnen til implicit at kunne regulere og eksplicit at forstå andres og egne adfærd ud fra emotionelle tilstande, følelser, tanker, ønsker og intentioner.

En svækket evne til mentalisering, affektbevidsthed (alexithymi) og affektregulering i nære relationer karakteriserer: traumatiske stresslidelser, ADD, ADHD, autismespektrum-forstyrrelser, adfærdsproblemer, angstlidelser, depression, spiseforstyrrelser, selvskade, relationsvanskeligheder, indlæringsvanskeligheder, borderline-personlighedsforstyrrelser, aggression og vold mv.

På kurset vil du lære at teste niveauet for affektregulering, implicit og eksplicit mentalisering og mønstret for affektregulering og mentalisering (tilknytningsmønstret). Dette kan efterfølgende danne grundlaget for indhold og organisering i en differentieret forebyggelses- og behandlingsindsats.

På kurset vil deltagerne:
Få større viden om affektregulering, tilknytning og mentalisering.

Bliv trænet i at optage og score flere forskellige tests, der belyser implicit og eksplicit evne til affektregulering, affektbevidsthed og mentalisering.

Efter dette kursus er du certificeret til at foretage udredninger af børn og unge ud fra flere forskellige mentaliseringsbaserede test.

Indhold

I Bateman og Fonagys bog ”Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice” omtales i kapitel 2 (Assessment of Mentalization) – udover refleksiv funktion (RF) – en række test, der vurderer niveau og mønster for affektregulering og implicit og eksplicit mentalisering.

På kurset gennemgås det neurobiologiske grundlag for implicit og eksplicit, affektregulering og mentalisering.(Ochsner & Gross).

Kurset her fokuserer på et udvalg af disse test der anvendes på dansk.

– LEAS (Level of Emotional Awareness scale). (Lane et al.) Dansk udgave.
– LEAS-child. (Bajgar et al.) Dansk udgave.
– RME-child. (Baron-Cohen et al.) Dansk udgave.
– Ekman’s billedtest. (Sørensen 2013).

Få et øget kendskab til følgende mentaliseringsfokuserede tests:
– CAT (Children´s Apperception Test). Ny type scoring.
– TAT (Thematic Apperception Test). Ny type scoring.

Anvendelsesmuligheder i udredning og arbejdet med børn og unge.

Forebyggelses- og behandlingsindsatser, der kan fortages på baggrund af disse test.

Jens Hardy Sørensen

Forsker og privatpraktiserende psykolog. Han er uddannet cand.psych og forsker (treårigt forskningsstipendium) fra Aarhus Universitet. Han er autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi og har mere end 30 års erfaring som klinisk psykolog og supervisor. Han har en omfattende undervisningserfaring som ekstern lektor ved Klinisk Institut, Fagområder for Psykiatri på Syddansk Universitet, og fra universiteterne i Aalborg og Aarhus, fra talrige kurser, uddannelser og efteruddannelser.
Jens Hardy Sørensen har i mange år været chefpsykolog og forskningsleder ved Psykiatrien i Region Syddanmark. Han har desuden udgivet en række bøger og videnskabelige artikler om affektregulering, tilknytning og mentalisering.
Han har fået forskningsstøtte fra Tryg Fonden og Psykiatriens Forskningsfond til at udvikle og klinisk afprøve LEAS og RME test på dansk.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til familiebehandlere, socialrådgiver, pædagoger, psykologer, psykiatere, psykoterapeuter.

Tid & Sted
D. 14.- 16. november 2023 kl. 9-16, Odense Sports og Event.

Pris:

8.275 kr. +moms

Prisen er inkl. morgenbuffet mellem kl. 8.30-9.00, fri frugt, kaffe/the, isvand, frokost med drikkevarer og eftermiddagsbuffet med sødt, saft og grønne snacks.

Bemærk at overnatning ikke er inkluderet.

Tilmelding:
Senest d. 1. oktober 2023  via tilmeldingsformularen

Info:

Dato: D. 14.-16. november 2023 (3 dage)

Sted: Odense Sports og Event

Pris: 8.275 kr. + moms

Tilmeldingsfrist: D. 1. oktober 2023

Målgruppe: Familiebehandlere, socialrådgivere , pædagoger, psykoterapeuter og psykologer