Kursus: Så hør dog efter! Hvad stiller vi op med elever, som har adfærdsproblemer d.20. oktober 2020 kl. 9-16

Social trivsel er forudsætningen for et godt læringsmiljø og for at den enkelte kan få et fuldt udbytte af undervisningen, men i de fleste klasser er der elever, som fylder mere end de skal. Der kan være tale om larm i klassen, elever, som ikke tager imod tilrettevisning eller grænsesætning, mobning, trusler eller som endda går amok i klassen på læreren eller på andre elever. Det kan fylde meget i dagligdagen både for de øvrige elever, forældrene og for læreren – og ledelsen. Det tager tid og energi fra undervisningen og trivslen i klassen.

Formål:
Dette kursus vil sætte fokus på, hvordan man får skabt bedre social trivsel og helt konkret træner sociale kompetencer med eleverne, så eleverne selv bliver bevidste om deres handlemønstre og deraf kan ændre den, og der i klassen eller gruppen bliver skabt tydelige regler for, hvordan de skal være sammen.
Desuden hvordan man får sat tydelige rammer og grænser for de elever, som har dårlig adfærd.
Kurset vil præsentere teori og systematiske metoder herunder:

• MBT – Den Mentaliseringsbaseret tilgang
Den mentaliseringsbaserede tilgang har et positivt syn på børn og unges muligheder for at udvikle sig (også traumatiserede børn og unge eller børn og unge med psykiske lidelser). Der er især fokus på at tilbyde barnet/den unge en tryg tilknytningsrelation at udvikle barnets selvopfattelse, evnen til at regulere følelser og evnen til at mentalisere.

• AART- Aggression Replacement Training.
Programmet bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social læringsteori. Gennem rollespil, dialog og lege trænes børnene/de unge i at tage stilling til, arbejde med og reflektere over deres egen og andres sociale adfærd og handlinger med det formål at styrke deres sociale kompetencer.

• PALS Positiv adfærd i læring og samspil. PALS er en udviklingsmodel, som har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur, som omsættes til handling i læringsmiljøet.

Målgruppe:
Lærere og pædagoger i folkeskolen, resursecenteret/AKT, specialskoler eller interne skoler på døgninstitutioner.


Underviser:

Flemming Zuschlag Christiansen
• Aut. psykolog
• Psykoterapeut MPF
• Pædagog
• Småbørnskonsulent
• PD. i Familieterapi
• Master in ART

Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 10 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder og far i 27 år.

Tid & Sted
D. 20. oktober 2020 kl. 9-16 på Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 Skibby.

Pris: 1.995 kr. + moms

Prisen er inkl. morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frugt om formiddagen, isvand, frokost med drikkevarer, eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk at overnatning ikke er inkluderet.

Tilmelding:
Senest d. 1. oktober 2020 via tilmeldingsformularen øverst til højre eller klik her.

Info:

Dato: D. 20.oktober 2020 kl. 9-16
Sted: Psykologselskabet Toftemosegaard
Tilmeldingsfrist: D. 1. oktober 2020

Pris: 1.995 kr. +moms


Kontakt daglig leder Ann-Sofi Johansen på
E-mail:  ann-sofi@toftemosegaard.dk
Telefon: 21 12 50 11