Børn, unge og traumer – at forstå og hjælpe -d. 10. maj 2019 med professor Dag Ø. Nordanger og aut. psykolog Anna Norlén

Mød en af de største faglige kapaciteter indenfor viden om traumer:
Professor og forfatter til bogen om udviklingstraumer Dag Ø. Nordanger, University of Bergen sammen med aut. psykolog og psykoterapeut Anna Norlén fra Ericastiftelsen i Stockholm.

Det er velkendt at børn og unge påvirkes negativt af voldsomme belastninger, som f.eks. vold og seksuelle overgreb. Med ny viden fra bl.a. neurobiologi og teoretiske modeller som ”toleransevinduet”, kan vi i dag bedre forstå hvordan traumatisering påvirker børns og unges udvikling, indlæring samt deres psykiske og fysiske sundhed både på kort op lang sigt. Begreb som f.eks. ”regleringsstöd” (reguleringsstøtte) hentes fra denne viden har også givet os bedre værktøj til at støtte og behandle traumatiserede børn og unge.

Indhold:
Dagen belyser spørgsmål som: Hvordan påvirkes børn og unge af traumatiske belastninger af forskellige slags? Hvilke får konsekvenser for deres sundhed og udvikling og hvordan kan det komme til udtryk? Hvordan kan vi opdage, forstå og støtte belastede børn og deres omsorgspersoner? Spørgsmålene illustreres gennem tanker om tilgangen i praksis, kliniske eksempler og filmklip.

Underviser:

Dag Ø. Nordanger
Dag Ø Nordanger er professor i psykologi, psykolog specialist og arbejder, som forsker med fagudvikling i forhold til forståelse og støtte til komplekst traumatiserede børn. Forfatter til bogen «Utviklingstraumer-Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi»og andre væsentlige publikationer om dette emne. Dag Ø Nordanger er en efterspurgt international underviser.


Anna Norlén
ANNA NORLÉN er aut. psykolog og aut. psykoterapeut med mangeårig erfaring i støtte og behandling af børn og unge som udsættes for vold i forskellige former, så som mishandling, omsorgssvigt og seksuelle overgreb. Anna har arbejdet med udsatte børn og unge i det sociale system, ungdomspsykiatri, privat praksis samt institutioner. Anna Norlén har bred erfaring i akutte indsatser og i den langsigtede behandling af børn. Yderligere er Anna Norlén chef og rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm, et fakultet med klinik samt forskning med fokus på psykoterapi for barn og unge. Tidligere var hun enhedschef for BUP Traumaenhed i Stockholm og chef for Red Barnet Centrum med støtte og behandling med flere klinikker i Sverige.


Tid & Sted
D. 10. maj 2019 kl. 9-16 på Campus Carlsberg, Kbh.

Pris:2.495 kr. +moms

Prisen er inkl. morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frokost med drikkevarer, eftermiddagskaffe/te med kage/snacks. Bemærk at overnatning ikke er inkluderet.

Tilmelding:
Senest d. 1. april 2019 via tilmeldingsformularen.

Info:

Dato: D. 10. maj 2019 kl 9-16 

Sted: Campus Carlsberg

Pris: 2.495 kr. + moms

Tilmeldingsfrist: D. 1. april  2019