Kursusledelse, undervisere og cencorer på den 4. årige psykoterapeutiske efteruddannelse i systemisk narrativ familieterapi

Udpluk fra de etiske regler

Relationen mellem den studerende og underviseren skal være respektfuld og præget af lærerens faglige, professionelle dygtighed som underviser og supervisor/terapeut. Der må ikke være et afhængighedsforhold mellem lærer og studerende. En underviser kan ikke være terapeut for en af de studerende.

Kursusledelse:

 • Indehaver af Psykologselskabet Toftemosegaard ApS  og overordnet uddannelsesansvarlig: Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen
 • Daglig leder af psykoterapeut uddannelsen: Ann-Sofi Johansen
 • Studievejleder: Grith Riber
 • Administrativ leder: Tine Lund Nielsen

Nedenfor kan du læse om de dygtige undervisere, der er tilknyttet Psykologselskabet Toftemosegaards 4. årige psykoterapeut uddannelse.

Undervisere og deres primære undervisningområder:

Flemming Zuschlag Christiansen. Aut. Psykolog, pædagog, PD i familieterapi, certificeret ART træner, Master i Træning af sociale kompetencer. Stifter og overordnet uddannelsesansvarlig og daglig leder af Psykologselskabet Toftemosegaard.

Underviser i:

 • Kommunikationsteori
 • Systemisk narrativ teori og metode
 • Udviklingspsykologi/personlighedspsykologi
 • Psykopatologi
 • Tilknytningsteori
 • Psykoterapiens historie og udvikling.
 • Etik og værdier
 • Genogram og livshistoriefortællinger
 • Omsorgssvigt og sårbare børn
 • Færdighedstræning
 • Sorg, kriser, traumer og debriefing
 • Supervision og selvrefleksion
 • Tværfagligt samarbejde
 • ART (Træning af Sociale kompetencer)

Ann-Sofi Johansen, lærer, PD i systemisk familieterapi fra den Sociale Højskole, systemisk leder og konsulent uddannelse , certificeret ART træner og skoleleder for anbragte børn i 11 år.

Underviser i:

 • Underviser i grundbegreberne i systemteorien. Hvordan omsættes de i praksis?
 • Hvordan skaber man en god relation og kontekst for samarbejde
 • Systemisk familieterapi

Grith Ribert Larsen, pædagog, psykoterapeut (MPF)

Underviser i:

 • Systemiske metoder i teori og praksis.
 • Samtaler med sårbare børn og unge
 • Generelle psykoterapeutiske færdigheder.
 • Rollen som psykoterapeut
 • Den terapeutiske relation
 • Terapeutiske samtaler med børn og unge
 • Familieterapi
 • Systemisk narrativ familieterapi
 • Det tværfaglige samarbejdes betydning

Dorthe Bærentzen

Psykoterapeut med speciale i familier og børn fra Kempler Instituttet. Master i familieterapi fra Walden University. Småbørnskonsulent fra Psykologselskabet Toftemosegaard. ”Circle of security”facilitator fra Cooper,Hoffman&Powell. Neuroaffeltiv efteruddannelse fra Susan Hart. Thetaplay terapeut fra Marie Olsen-Kludt. Diplomuddannelse i Ledelse og Psykiatri.

Har i flere år været leder af en familiebehandlingsinstitution i København samt været leder af Børne-og ungdomspsykiatrien.

Underviser i:

 • Systemiske metoder i teori og praksis.
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Psykiatri og psykopatologi
 • Færdighedstræning
 • Den terapeutiske relation i arbejde med børn, unge og familier.
 • Selvrefleksion
 • Tidlig indsats i sårbare familier, hvad virker?

Jacob Mosgaard, aut. psykolog.

Underviser i:

 • Systemisk narrativ teori og metode.
 • Psykiatriske diagnoser i kontekst
 • Diagnosers betydning. Patologisering, mening og kontekst.
 • Postmoderne terapi.
 • Sociale konstruktioner og uærbødighed i praksis.
 • Evidens, diagnoser og andre terapeutiske sandheder
 • Færdighedstræning
 • Diagnoser i kontekst
 • Milano-systemisk terapi
 • Postmoderne terapi
 • Parterapi
 • Sorg og krise

Jacob Wiemann, Diplomeret gestaltterapeut og MPF – medlem af psykoterapeutforeningen.

Underviser i:

 • Teorien og metoderne indenfor gestalt terapien.
 • Færdighedtræning i metoderne.
 • Nærvær i nuet
 • Hvad er det Gestalt-terapien kan som, som andre terapiformer ikke kan?
 • Det rationelle og irationelle
 • Værdier og normer.

Christina Bilstrup, aut. Psykolog, psykologiske undersøgelser og screeninger.

Underviser i:

 • Psykopatologi
 • Seksuelle overgreb mod børn
 • Håndtering af psykisk syge
 • Vold i nære relationer
 • Krisereaktioner og håndtering af voldsomme hændelse
 • Test og undersøgelser
 • Psykologisk screening

Susanne Bargmann, aut. Psykolog, Specialist i psykoterapi.

Underviser i:

 • FIT –feedback informet Treatment metode.
 • Valg af interventionsformer
 • Systemisk  og narrativ terapi
 • Spiseforstyrrelser
 • Systemisk terapi indenfor psykiatrien
 • What works from whom

Anna Fjeldsted, Psykolog.

Underviser i:

 • Samtaler med børn og unge og familier ud fra en narrativ/poststrukturalistisk forståelsesramme.
 • Det multihistorielle perspektiv: Der er altid mere at fortælle
 • Traumearbejde: At få øje på responser
 • Kulturens fortællinger: Normer og Eksternaliserende samtaler
 • Bevidning som en måde at lytte på
 • Kulturens fortællinger: Normer og diskurser tænkning

Ann Dalum , psykodynamisk psykoterapeut ,EFT parterapeut,psykomotorisk terapeut og Certificeret PREP kursusleder.

Underviser i:

 • Parterapi med udgangspunkt i EFT-Emotionsfokuseret Parterapi
 • Det emotionelle
 • Det kropslige
 • Det systemiske
 • Tilknytningsteorien

Vibeke Hindse

Cand.pæd.psych.aut,specialist & supervisor i psykoterapi og arbejds-&organisationspsykologi og stressvejleder. Vibeke har videreuddannet sig i narrativ praksis som terapeut hos Michael White. Vibeke er tidligere souschef i Roskilde kommune og tidligere chefpsykolog i Frederikssund kommune og konsulent hos Dispuk. Vibeke har egen psykologpraksis i Jægerspris.

Vibeke er censor på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi

Rikke Wezelenburg

Socialrådgiver, PD i systemisk familieterapi og familiebehandler. Rikke er ansat på Stolpegården i Gentofte-Ambulatorium for spiseforstyrrelser.

Rikke er desuden censor ved Dispuk.

Beskikket censor v/ Undervisningsministeriet på Diplomuddannelse i Familieterapi

Beskikket censor v/ Undervisninsministeriet på Socialrådgiveruddannelse

Rikke er censor på censor på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi

Copyright CENKU 2018 | webdesign: alphasite