Få styr på samtalen. Læringsforløb om kommunikation og den professionelle samtale.

Læringsforløb om kommunikation: Få styr på samtalen

At kunne udtrykke os tydeligt og få sagt det, der var samtalens mål er ikke den letteste opgave, specielt ikke hvis vi synes, det er en følsom eller ubehagelig samtale, der er i vente.
Evnen til at kommunikere er centralt for et godt samarbejde både kollegialt og med brugere/kunder, det er mindst lige så afgørende, som den faglige kompetence. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi har kendskab til kommunikative metoder og redskaber, som vi kan bruge på en professionel måde. At vi er opmærksomme på egen adfærd og kommunikationsform, og hvilken betydning dette har for kommunikationsforløbet er en meget vigtig forudsætning for, at fx den svære samtale kan blive en god samtale.

Målgruppe:

Pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, boligrådgivere, jobkonsulenter og andre, som er optaget af kommunikation, professionelle samtaler og egen kommunikative kompetencer

Læringsforløbet vil indeholde:

• Din personlige kommunikationsstil
• Narrativ teori, og hvordan den kan anvendes i praksis
• At blive bedre til at lytte -Anerkendende kommunikation
• Få kommunikative ”redskaber” til at håndtere konflikter, uenighed, modvilje og ”modstand”
• Få styrket dit mod til at gennemføre krævende kommunikative processer og få styrket din tro på at ”det nytter”
• Styrk din personlige integritet, og bliv tættere forbundet med dine egne værdier og normer

Indhold:

• Få viden om kommunikationsteori
• Få viden om narrativ og poststrukturalistisk teori
• Få viden om de principper, der er forbundet med at formidle følsomme eller ubehagelige budskaber.
• Få indsigt i hvordan du reagerer og handler, når en situation (evt. en samtale med forældre, en ekstern samarbejdspartner, eller en kollega) føles svær, og hvordan du kan håndtere dette på en professionel måde.
• Få viden om sammenhængen mellem nonverbal og verbal kommunikation og på hvordan din egen adfærd kan påvirke på den professionelle samtales forløb.
• Få viden om kontekstens (rammens) betydning og lær at stille refleksive og cirkulære spørgsmål.
• Få viden om hvordan man skaber en åben empatisk samtale, og om hvordan vi får budskabet leveret, så det bliver modtaget og forstået.
• Få viden om Solution-Focused Communication, en unik anerkendende kommunikationsform.
• Få viden om hvad det er, der kan gøre en svær samtale “sværere”, herunder forsvarsmekanisme og nonspecifikke faktorer.
• Find din egen professionelle kommunikationsstil og lær at bruge den på en troværdig måde.

Undervisningsform:

Teoretisk oplæg om kommunikation og samtale, bl.a. G. Bateson, Scott D. Miller, Peter Lang, Insoo Kim Berg, Micael White, Humberto Maturana, Tom Andersen, Dalai Lama og Paul Watzlakwick. Fælles refleksioner over og inddragelse af deltagernes egne erfaringer.
Rollespil og øvelser indgår som en naturlig del af undervisningen.


Underviser:

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen.

Lidt om Flemming:

  • Daglig leder og stifter af Psykologselskabet Toftemosegaard, plejebørn.dk, Behandlingsinstitutionen Curam og Familiehjælpen.
  • Aut. psykolog
  • Psykoterapeut MPF
  • 1-årig narrativ traumeuddannelse.
  • PD i familieterapi
  • Certificeret ART træner
  • Børne- og familiekonsulent
  • Master in ART (Training in social skills)
  • Plejefar i mere end 30 år for 9 plejebørn.

Flemming har mere end 35 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 15 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 30 år for 9 børn

Praktisk:

Læringsforløbet kan tilrettelægges både som et kortere forløb eller som et længere varende forløb , alt efter jeres ønsker og økonomi. Vi kommer gerne til en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte de forskellige muligheder, ligesom vi gerne hjælper jer med at lave en projektbeskrivelse, som I evt. kan bruge til at søge eksterne midler.

Sted:

Læringsforløbet kan tilrettelægges enten på Toftemosegaard, hos jer eller hvor det passer jer bedst. Bemærk, at vi gerne står for alt det praktiske, fx booking af lokaler, forplejning, overnatning m.m., så I kun skal bruge energi på at tilegne jer så meget ny læring som muligt.

Vigtigt at vi ikke forsøger at få folk der hen, hvor vi ønsker, men derhen hvor de ønsker… (Peter Lang)

Sproget skaber verden og verden skaber sproget (Ludwig Wittgenstien)

Send en forespørgsel vedr. læringsforløbet "Om kommunikation og den professionelle samtale"