Social trivsel og træning af sociale kompetencer i skolen.

Læringsforløb: Social trivsel og træning af sociale kompetencer i skolen

Social trivsel er forudsætningen for et godt læringsmiljø og for at den enkelte kan få et fuldt udbytte af undervisningen  . Dagligdagen for mange børn i skolen kan være præget af mobning, drillerier, utryghed og roller, som kan give mange børn nederlag og fratage dem lysten og glæden ved at lære. Samlet set at dynamikken i klassen ikke fungerer, og at nogle elever fylder mere end andre med uheldig adfærd, som påvirker både de øvrige elever men også dem selv. Som lærer og pædagog bruges der meget energi på at tale om problemerne med enkelt elever og i klassen, irettesættelser, sanktioner eller tiltag for at få ændret det. Men hvordan får man skabt varige forandringer i samspillet og adfærden hos eleverne?

Læringsforløbet vil indeholde:

Dette læringsforløb vil sætte fokus på, hvordan man får skabt bedre social trivsel og helt konkret træner sociale kompetencer med eleverne, så eleverne selv bliver bevidste om deres handlemønstre og deraf kan ændre den, og der i klassen eller gruppen bliver skabt tydelige regler for, hvordan de skal være sammen.

Læringsforløbet vil tage udgangspunkt i AART- Aggression Replacement Training.

Programmet bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social læringsteori. Gennem rollespil, dialog og lege trænes børnene/de unge i at tage stilling til, arbejde med og reflektere over deres egen og andres sociale adfærd og handlinger med det formål at styrke deres sociale kompetencer.

Formål:

AART er målrettet børn og unge i alderen 4-20 år, der har svage sociale færdigheder, manglende evne til selvbeherskelse og manglende evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. Formålet med AART er derfor at forbedre børn og unges sociale kompetencer samt mindske adfærdsmæssige problemer. Desuden er det brugbart til at arbejde med inklusion, forbedre trivsel og arbejde målrettet med mobning. Det unikke i metoderne er, at man specifikt kan arbejde med det, som fylder i klasserummet eller i gruppen.

Indhold:

 • Præsentation af baggrunden for AART og det teoretiske grundlag
 • Præsentation af de 3 hovedkomponenter i AART:
 • Social færdighedstræning (adfærd) Træning i vredes kontrol (emotioner)
 • Træning i moralsk ræsonnement (kognition)
 • Træning i AART programmet, som er manualbaseret
 • Identificering af problemerne i klassen
 • Implementering af AART

Målgruppe:
Lærere og pædagoger i folkeskolen, resursecenteret/AKT, specialskoler eller interne skoler på døgninstitutioner.


Underviser:

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen.

Lidt om Flemming:

 • Daglig leder og stifter af Psykologselskabet Toftemosegaard, plejebørn.dk, Behandlingsinstitutionen Curam og Familiehjælpen.
 • Aut. psykolog
 • Psykoterapeut MPF
 • 1-årig narrativ traumeuddannelse.
 • PD i familieterapi
 • Certificeret ART træner
 • Børne- og familiekonsulent
 • Master in ART (Training in social skills)
 • Plejefar i mere end 30 år for 9 plejebørn.

Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 35 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 15 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 30 år for 9 børn.


Virker det?

AART er på socialstyrelsens liste af anbefalede evidensbaserede programmer til arbejdet med børn og unge. AART bruges på skoler og institutioner i Norge og Sverige og anbefales af den norske regering.

Omfang:
Læringsforløbet kan tilrettelægges af kortere eller længere varighed, hvor fokus enten kan være at klæde lærerne og pædagogerne til at kunne målrette med adfærdsændringer eller med eleverne i gruppen/klassen.

Sted:
Læringsforløbet kan tilrettelægges enten på Toftemosegaard, hos jer eller hvor det passer jer bedst. Bemærk, at vi gerne står for alt det praktiske, fx booking af lokaler, forplejning, overnatning m.m., så I kun skal bruge energi på at tilegne jer så meget ny læring som muligt.

Send en forespørgsel vedr. læringsforløbet "Social trivsel og træning af sociale kompetencer i skolen"