Udsatte og sårbare børn i dagtilbud med fokus på forældresamarbejdet.

Udsatte og sårbare børn i dagtilbud, med fokus på forældresamarbejdet.

Mange forskningsresultater peger på at, hvis de udsatte børn skal forbedre deres muligheder for at klare sig senere hen, så er det vigtigt, der i daginstitutionerne arbejdes målrettet og langsigtet med forældreinvolvering og forældresamarbejdet. Et særligt fokus er børn 0-3 år, hvor forskningen viser at netop i de tidligere år grundlægges barnets muligheder for den bedst mulige udvikling.

Formål:

Ved hjælp af forældreinvolvering og forældresamarbejde at skabe et fælles udgangspunkt for at kunne understøtte de socialt udsatte børns og læring og trivsel og arbejde systematisk med at implementere den nødvendige viden og metoder.

Indhold:

• Hvilke faktorer spiller ind i samarbejdet med forældrene til de udsatte børn?
• Hvilke sårbarhedsfaktorer har betydning for de udsatte børn
• Hvordan skabes et fælles udgangspunkt og forståelse i samarbejde om barnet.
• Vejledning af forældre; hvor forældrene vejledes meget grundigt i forventningerne til dem samt i de gensidige forventninger til samarbejdet mellem hjem og dagtilbud.
• De professionelles særlige ansvar og forpligtelser i forhold til det udvidet forældresamarbejde, magt, roller, diskurs, samarbejdsrelationer og mentaliseringskompetencer.
• Systemisk og narrativ teori med særlig fokus på narrative samtaler og sprogets betydning.

Citat: At skulle hjælpe et barn kræver, at vi er stand til at håndtere den modsigelse, at forældrene bidrager til barnets problem, samtidig som de er den vigtigste ressource for at barnet skal kunne overkomme sit problem. (Haldor Øvreeide)

Målgruppe:

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere og støttepædagoger i daginstitutionerne.

TEORETISK AFSÆT:

Ved hjælp af teori og fællesfaglige refleksioner, så vil vi forsøge at nå en fælles forståelse af, hvordan man i netop jeres daginstitution bedst muligt vil kunne opbygge et udvidet forældresamarbejdet med særlig fokus på udsatte børn og deres familier.
I vil I få et solidt teoretisk grundlag til at tilrettelægge den forbyggende indsats inspireret af følgende metoder:
• AI (Appreciative inquiry)
• MI (Den motiverende samtale)
• AAI (Adult Attachment Interview)
• Genogram og livshistoriefortællinger
• Care Index
• COS-P (Circle of Security-Parenting)
• SOS (Signs of Safety)
• FIT (løbende feedback og evaluering)
• Den Løsningsfokuserede Tilgang
• DHT (Helhedsorienteret differentieret tilgang)

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Haldor Øvreeide, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Else Christensen, Margaretha Brodén, Patricia Crittenden, Per Schultz Jørgensen, Inger Thormann, Svend Aage Madsen, Michael White og Scott D. Miller m.fl.


Underviser:

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen.

Lidt om Flemming:

  • Daglig leder og stifter af Psykologselskabet Toftemosegaard, plejebørn.dk, Behandlingsinstitutionen Curam og Familiehjælpen.
  • Aut. psykolog
  • Psykoterapeut MPF
  • 1-årig narrativ traumeuddannelse.
  • PD i familieterapi
  • Certificeret ART træner
  • Børne- og familiekonsulent
  • Master in ART (Training in social skills)
  • Plejefar i mere end 30 år for 9 plejebørn.

Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 35 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 15 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 30 år for 9 børn.

Omfang:

Læringsforløbet kan tilrettelægges af kortere eller længere varighed, hvor fokus enten kan være at klæde lærerne og pædagogerne til at kunne målrette med adfærdsændringer eller med eleverne i gruppen/klassen.

Sted:

Læringsforløbet kan tilrettelægges enten på Toftemosegaard, hos jer eller hvor det passer jer bedst. Bemærk, at vi gerne står for alt det praktiske, fx booking af lokaler, forplejning, overnatning m.m., så I kun skal bruge energi på at tilegne jer så meget ny læring som muligt.

Send en forespørgsel vedr. læringsforløbet "Udsatte og sårbare børn i dagtilbud, med fokus på forældresamarbejdet"