Livshistoriefortællinger, som pædagogisk redskab

En livshistoriefortælling er et konkret synligt bevis på identitet, hvor man lægger vægt på den enkelte persons unikke udviklingsforløb, og fx forsøger at skabe sammenhæng mellem hjem og institution og de mange forskellige verdener, som barnet/den unge færdes i – fx daginstitution, skole, fritidsinteresser, døgninstitution osv.)

Livshistoriefortællinger er et nyttigt pædagogisk redskab, som er anvendeligt overfor alle aldersgrupper, og som kan være med til at skabe syntese (sammenhæng) mellem fortid, nutid og fremtid. En livshistoriefortællinng er et konkret synligt bevis på identitet, hvor man lægger vægt på den enkelte persons unikke udviklingsforløb, og fx forsøger at skabe sammenhæng mellem hjem og institution og de mange forskellige verden som personen færdes i – fx daginstitution, skole,  fritidsinteresser, døgninstitution ovs.)

At arbejde med andres livshistorier røre dybt ved følelser forbundet med ens egne barndom, forholdet til egne forældre osv., og det kan for nogle være utroligt smertefuldt at skulle forholde sig til angst, sorg, smerte, aggression specielt når vi snakker om børn. Det er vigtigt at huske på, at vi som pædagoger/lærer/behandler eller andre, i høj grad er styret af vores egen psykiske konstitution, og ikke bare er styret af det vi gør, men i høj grad af hvem vi er.

Emner som vi vil komme ind på:

  • Livshistoriebøgernes betydning for individets identitets- og selvværdsudvikling.
  • Psykologiske teorier bag livshistoriebøger.
  • Hvordan samtaler man med børn, unge og voksne om deres livshistorie.
  • Lær empatisk matchende kommunikation.
  • Hvordan samarbejder man evt. med personens familie og netværk.
  • Bliv bevidst om hvorledes vores egen psykiske konstitution, påvirker ens professionalisme.
  • Lær hvordan man helt konkret kan komme i gang og hvordan en livshistoriebog kan se ud . Stamtræ, netværkskort, genogram, dagbog, billedbog, internet-baseret programmer, osv., er noget af det vi vil kigge på.
  • *O.m.a.