Mentaliseringsbaseret praksis i arbejdet med børn og forældre i dagtilbud

Mentaliseringsbaseret praksis i arbejdet med børn og forældre i dagtilbud

Forløb med aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Begrebet (eller snarere fænomenet) mentalisering kan muligvis ses som en af de vigtigste byggesten i vores måde at interagere med hinanden på, fordi denne evne er med til at forklare, hvordan mennesker helt ned på detaljeniveau kan påvirke hinanden i komplekse mellemmenneskelige samspil. Evnen til mentalisering er en forudsætning for at have vedvarende meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse.  Mentalisering er en aktivitet i sindet, hvormed et menneske gør brug af sin evne til at fornemme og danne sig realistiske forestillinger om et andet menneskes mentale tilstande. Mentalisering kan ses som et centralt forbindelsesled imellem emotion, kognition og et menneskes handlinger. Gennem mentalisering lærer man egne følelser og tanker at kende og forstår, at de er baggrunden for ens adfærd. Dette giver en fornemmelse af kontrol og selvbevidsthed. Mentalisering hænger tæt sammen med evnen til at regulere følelser. At mentalisere har i sig selv en affektregulerende funktion. På kurset vil vi sætte fokus på, hvordan man i praksis kan arbejde med mentalisering i mødet med barnet i daginstitutionen og hvordan man bedst støtte barnets udvikling af mentalisering.

Indhold:

 • Introduktion til begrebet mentalisering
 • Fogany og mentalisering
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi og traumeforskning.
 • Hjernes udvikling og mentalisering
 • Den treenige hjerne
 • Udviklingstraumes betydning for mentaliseringsfærdigheder
 • Mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande
 • Udvikling af mentalisering
 • Udredning af mentaliseringsevne
 • Bruce Perrys tre R`er: Regulering, Relationer og Reason
 • Hvordan omsætter man den teoretiske viden om mentalisering i den daglige pædagogiske praksis i daginstitutionen?
 • Mentalisering i praksis i arbejdet
 • Om at have barnets sind i sit eget sind
 • Theraplay

Teoretisk afsæt:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Peter Fonagy,  Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Kari Killén, Daniel Stern, Susan Hart, John Bowlby, Michael White og Scott D. Miller m.fl.

Underviser:

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen.

Lidt om Flemming:

 • Daglig leder og stifter af Psykologselskabet Toftemosegaard, plejebørn.dk, Behandlingsinstitutionen Curam og Familiehjælpen.
 • Aut. psykolog
 • Psykoterapeut MPF
 • 1-årig narrativ traumeuddannelse.
 • PD i familieterapi
 • Certificeret ART træner
 • Børne- og familiekonsulent
 • Master in ART (Training in social skills)
 • Plejefar i mere end 30 år for 9 plejebørn.

Flemming har mere end 35 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 15 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 30 år for 9 børn

Praktisk:

Læringsforløbet kan tilrettelægges både som et kortere forløb eller som et længere varende forløb , alt efter jeres ønsker og økonomi. Vi kommer gerne til en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte de forskellige muligheder, ligesom vi gerne hjælper jer med at lave en projektbeskrivelse, som I evt. kan bruge til at søge eksterne midler.

Sted:

Læringsforløbet kan tilrettelægges enten på Toftemosegaard, hos jer eller hvor det passer jer bedst. Bemærk, at vi gerne står for alt det praktiske, fx booking af lokaler, forplejning, overnatning m.m., så I kun skal bruge energi på at tilegne jer så meget ny læring som muligt.

Send en forespørgsel vedr. læringsforløbet "Mentaliseringsbaseret praksis i arbejdet med børn og forældre i dagtilbud"