NÅR RELATIONER SLÅR KNUDER:

OM TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER OG MENTALISERINGKOMPETENCER HOS BØRN OG UNGE

Særligt tilrettelagt for jer, der arbejder med udfordrede elever i skolen/SFO

D. 9. og d. 10. maj 2023 i Nuuk

Med aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Indhold på kurset:

  • Introduktion til tilknytningsteori og indre arbejdsmodeller
  • Tilknytningsforstyrrelser, hvordan kommer det til udtryk?
  • Regulering, mentalisering og RF (refleksions funktion)
  • Relationens betydning
  • Pædagogiske tilgange i arbejdet med børn og unge, der er tilknytningsforstyrrede og har lav mentalisering.
  • Neuroaffektiv udviklingspsykolog, fx mentalisering, indre arbejdsmodeler (repræsentationer) og tolerancevinduet.
  • De 3 R’er efter Bruce Perry
  • Hvordan tilrettelægger man en pædagogisk indsats der skaber forandring, og ikke blot vedligeholder?
  • Du får en dybere teoretisk og praktisk viden i, hvordan du kan regulere børn og unges nervesystem og arousal niveau og øge deres robusthed.
  • Pædagogernes rolle og betydning for barnets følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling

Med udgangspunkt i den præsenterede teori og metoder, vil vi drøfte, hvordan I kan omsætte jeres nye viden i det daglige pædagogiske arbejde.

Det teoretiske oplæg vil blive suppleret med videofilm og inddragelse af deltagernes egne cases.

TEORETISK AFSÆT:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Per Schultz Jørgensen,  Michael White og Scott D. Miller m.fl.

OM FLEMMING ZUSCHLAG CHRISTIANSEN

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, terapeut og supervisor. Flemming har på Toftemosegaard i 10 år og i Grønland tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen og har her igennem haft et tæt samarbejde med Nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i mere end 30 år.

Tid & Sted:

D. 9. maj og 10. maj 2023 kl. 9-16 i Nuuk

Pris:

Kurset koster 3.995 kr. og er inkl. formiddagsmad, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk overnatning ikke er inkluderet.

Mulighed for rabat ved flere tilmeldinger fra samme institution/kommune.

Tilmeldingsfrist:

Den 4. marts 2023

Med venlig hilsen Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. psykolog, PD. i familieterapi, daglig leder af Psykologselskabet Toftemosegård, psykoterapeut MPF,

Certificeret AART træner, Master in AART (Training in social skills) og børne- og familiekonsulent

For nærmere information:

Kontakt kursus-ansvarlig Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011