Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Da Psykologselskabet Toftemosegaard, og herunder naturligt vores afdeling cenku.dk er optaget af den nyeste viden der løbende tilkommer det psykologiske og pædagogiske område, er vi også optaget af den nyeste forskning omkring hjernens opbygning og udvikling. Særligt er vi optaget af den viden vedr. de tidligste påvirkningers betydning for hjernen udvikling, og hvordan disse influerer på vores følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling-også på den lange bane.

På Toftemosegaard er vi forankret i tilknytningsteorien og anser neuroaffektiv udviklingspsykologi, som et kærkommet bidrag til at bygge bro mellem den seneste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Herhjemme er der primært psykolog Susan Hart, der står bag teorien.

Inden for udviklingspsykologien og tilknytning er det især Peter Fonagy, Allan N. Schore, John Bowlbys og Daniel N. Stern, der danner grundlag for teorien. Fra hjerneforskningen er det dels Paul McLeans model af den tredelte hjerne og Antonio Damasios fokus på sammenhængen mellem krop og psyke.

Bruce Perrys mange års arbejde med traumatiserede børn tager uden tvivl også udgangspunkt i nogenlunde samme tankegang og sammenhæng, som Susan Hart står for.

Vi er meget stolte af, at vi i 2015 har indgået samarbejde med en af de helt store kapaciteter indenfor området, nemlig norske Dag Ø Nordager, som bl.a. underviser på vores Småbørnskonsulent uddannelse. Dag Ø. Nordanger er Dr. Psycholog og psykologspecialist i klinisk psykologi for Børn og Unge. Forsker ved Regional Kunnskapssenter for Barn og Unge i Bergen. Desuden ansat ved Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebyggning. Dag underviser på Toftemosegaards 1. årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent og vi vil løbende udbyde spændende kurser med Dag.

Vi er ligeledes meget stolte over, at Dorthe Bærentzen har sagt ja til at samarbejde med Psykologselskabet ToftemosegaardDorthe er psykoterapeut med speciale i familier og børn fra Kempler Instituttet., Master i familieterapi fra Walden University. Småbørnskonsulent fra Psykologselskabet Toftemosegaard. ”Circle of security”facilitator fra Cooper,Hoffman&Powell. Neuroaffeltiv efteruddannelse fra Susan Hart. Diplomuddannelse i Ledelse og Psykiatri.

Hvad kan vi tilbyde:

  • Theraplay forløb
  • Undervisning
  • Kurser
  • Udredningsopgaver

For nærmere information:

Kontakt uddannelses-ansvarlig Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011