Kursus: Så hør dog efter! Hvad stiller vi op med børn og unge, som har adfærdsproblemer? D. 18. januar 2022 kl. 9-16

Formål:
Dette kursus vil sætte fokus på, hvordan man får skabt bedre social trivsel og helt konkret træner sociale kompetencer med børn/unge, så de selv bliver bevidste om deres handlemønstre og deraf kan ændre den, og der i klassen eller gruppen bliver skabt tydelige regler for, hvordan de skal være sammen.
Desuden hvordan man får sat tydelige rammer og grænser for de børn/unge, som har dårlig adfærd.
Kurset vil præsentere teori og systematiske metoder herunder:

• MBT – Den Mentaliseringsbaseret tilgang
Den mentaliseringsbaserede tilgang har et positivt syn på børn og unges muligheder for at udvikle sig (også traumatiserede børn og unge eller børn og unge med psykiske lidelser). Der er især fokus på at tilbyde barnet/den unge en tryg tilknytningsrelation at udvikle barnets selvopfattelse, evnen til at regulere følelser og evnen til at mentalisere.

• AART- Aggression Replacement Training.
Programmet bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social læringsteori. Gennem rollespil, dialog og lege trænes børnene/de unge i at tage stilling til, arbejde med og reflektere over deres egen og andres sociale adfærd og handlinger med det formål at styrke deres sociale kompetencer.

• PALS Positiv adfærd i læring og samspil. PALS er en udviklingsmodel, som har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur, som omsættes til handling i læringsmiljøet.

Målgruppe:
Lærere og pædagoger i folkeskolen, resursecenteret/AKT, specialskoler eller interne skoler på døgninstitutioner.


Underviser:

Flemming Zuschlag Christiansen
• Aut. psykolog
• Psykoterapeut MPF
• Pædagog
• Småbørnskonsulent
• PD. i Familieterapi
• Master in ART

Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 10 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder og far i 27 år.

Tid & Sted
D. 18. januar kl. 9-16 på Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 Skibby.

Pris: 1.995 kr. + moms

Prisen er inkl. morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frugt om formiddagen, isvand, frokost med drikkevarer, eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk at overnatning ikke er inkluderet.

Tilmelding:
Senest den 20. december 2021 via tilmeldingsformularen øverst til højre eller klik her.

Info:

Dato: D. 18. januar 2022 kl. 9-16
Sted: Psykologselskabet Toftemosegaard
Tilmeldingsfrist: D. 20. december 2021

Pris: 1.995 kr. +moms


Kontakt daglig leder Ann-Sofi Johansen på
E-mail:  ann-sofi@toftemosegaard.dk
Telefon: 21 12 50 11