Så hør dog efter! Hvad stiller vi op med børn og unge, som har adfærdsproblemer?

Formål:
Dette på foredrag vil sætte fokus på, hvordan man får skabt bedre social trivsel og helt konkret træner sociale kompetencer med børn/unge, så de selv bliver bevidste om deres handlemønstre og deraf kan ændre den, og der i fx klassen eller gruppen bliver skabt tydelige regler for, hvordan de skal være sammen.
Desuden vil vi kigge på hvordan man får sat tydelige rammer og grænser for de børn/unge, som har udfordringer med sociale kompetencer.

Emner:

Er ved at blive redigeret.


Underviser:

Flemming Zuschlag Christiansen
• Aut. psykolog
• Psykoterapeut MPF
• Pædagog
• Småbørnskonsulent
• PD. i Familieterapi
• Master in ART

Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 30 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut, supervisor og VISO konsulent.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 18 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejefar i mere end 30 år.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

For nærmere information:

Kontakt daglig leder Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011


Send en forespørgsel, og vi vender tilbage snarest.