Samarbejdspartnere

Kari Killén

Dr.philos, socionom M.A (Eng.) og forsker emerius ved NOVA – Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring, forfatter og erfaren praktiker.  Kari Killén anses for at være nordens absolut førende ekspert i forhold til tilknytnings- og omsorgssvigtede børn – både forskningsmæssige og på det teoretiske niveau og i lige så høj grad i forhold til det individuelle møde med barnet. Forfatter til en lang række af bøger bl.a. titlerne: ”Barndommen varer i generationer”, ”Omsorgssvigt I – det teoretiske grundlag”, samt ”Omsorgssvigt II – praksis og ansvar”, ”Sårbare børn” og “Professionel udvikling og faglig vejledning”. I 2002  modtog Kari den internationale pris:”Distinguished Career Award for Service and contributions to the Prevention of Child maltreatment”.

Kari Killén er i dag seniorforsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, og Kari er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder.

Kari underviser bl.a. på Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent og MasterClass.

Jens Hardy Sørensen

Jens Hardy Sørensen er specialist og supervisor i psykoterapi, privatpraktiserende psykolog (Skejby psykologpraksis) og forsker. Han er cand.psych. og forskeruddannet (forskningsstipendium) fra Aarhus Universitet. Han har mere end 30 års erfaring som klinisk psykolog og supervisor. Han er samtidig også en meget erfaren underviser, blandt andet som ekstern lektor ved Klinisk Institut, Fagområder for Psykiatri på Syddansk Universitet, og ved Ålborg, samt Aarhus universiteter. Han har i mange år været chefpsykolog og forskningsleder ved Psykiatrien i Region Syddanmark

May Olofsson

Speciallæge, fhv. overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn. Forfatter og medforfatter til en række bøger og artikler.
May Olofssons underviser bl.a. på Toftemosegaards 1. årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent i det arbejde, der finder sted på Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet

Dag Ø. Nordanger

Dr. Psycholog og psykologspecialist i klinisk psykologi for Børn og Unge. Forsker ved Regional Kunnskapssenter for Barn og Unge i Bergen. Desuden ansat ved Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebyggning. Dag underviser på Toftemosegaards 1. årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent

Dorthe Bærentzen

Psykoterapeut/Master i Familieterapi, Walden University Hypnoterapi, ved Institut for Avanceret Hypnose. ”Circle of security” uddannet ved Cooper, Hoffman & Powell COS-P. Småbørnskonsulent ved Psykologselskabet Toftemosegaard. Systemisk familieterapi, DISPUK. Psykoterapeut uddannelse i neuroaffektiv psykoterapi ved Susan Hart. Psykoterapeut MPF, med speciale i familier og børn, Kempler Instituttet. Diplomuddannelse i Psykiatri.

Dorthe underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi

Anna Fjeldsted

Psykolog. Anna har egen praksis i Narrativ Praksis på Frederiksberg. Kurser, workshops og længere undervisningsforløb om den narrative tilgang til arbejdet med børn, unge og familier

Anna underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi
i Samtaler med børn og unge og familier ud fra en narrativ/poststrukturalistisk forståelsesramme.

Maja Nørgård Jacobsen

Maja er aut. psykolog og arbejder primært ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang, og beskæftiger sig bl.a. med udsatte børn, unge og familier.

Hun er særligt optaget af vurdering af mentaliseringsevne som et arbejdsværktøj, der kvalificerer den professionelle indsats i arbejdet med udsatte unge og voksne. Det kan både være i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser, i familiebehandling, i forbindelse med godkendelse af plejeforældre, i arbejdet med anbragte unge osv.

Hun har specialiseret mig i den mentaliseringsbaserede tilgang (herunder udredning af mentaliseringsevne) og har bl.a. en efteruddannelse fra Anna Freud Centret i mentaliseringsbaseret terapi for familier og mentaliseringsbaseret behandling af unge. Hun er certificeret til at udrede mentaliseringsevne ved brug af Refleksiv Funktions Skala til både Adult Attachment Interview og Parent Development Interview og er uddannet til at træne andre i at vurdere mentaliseringsevne ved brug af Parent Development Interview. Hun er også certificeret i observationsmetoden Parental Embodied Mentalizing

Katrin Bernstad

Aut. psykolog, aut. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi og uddannet behandler. Siden 2002 har Katrin arbejdet på Viktoriagården, en enhed indenfor børne- og ungdomspsykiatrien i Malmø.

Desuden vejleder og underviser Katrin andre spæd- og småbørnsinstitutioner og behandlere af større børn på Lunds Universitets psykoterapeutuddannelser.

Katrin underviser på småbørnskonsulent uddannelsen.

Copyright CENKU 2018 | webdesign: alphasite