Samarbejdspartnere

Kari Killén

Dr.philos, socionom M.A (Eng.) og forsker emerius ved NOVA – Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring, forfatter og erfaren praktiker.  Kari Killén anses for at være nordens absolut førende ekspert i forhold til tilknytnings- og omsorgssvigtede børn – både forskningsmæssige og på det teoretiske niveau og i lige så høj grad i forhold til det individuelle møde med barnet. Forfatter til en lang række af bøger bl.a. titlerne: ”Barndommen varer i generationer”, ”Omsorgssvigt I – det teoretiske grundlag”, samt ”Omsorgssvigt II – praksis og ansvar”, ”Sårbare børn” og “Professionel udvikling og faglig vejledning”. I 2002  modtog Kari den internationale pris:”Distinguished Career Award for Service and contributions to the Prevention of Child maltreatment”.

Kari Killén er i dag seniorforsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, og Kari er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder.

Kari underviser bl.a. på Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent og MasterClass.

Margareta Brodén

Børnepsykolog og autoriseret psykoterapeut.
Med udgangspunkt i sit arbejde på Viktoriagården i Malmø arbejder Margareta Brodén med den vigtige tilknytningsproces mellem forældre og barn, som starter allerede under graviditeten.Margareta Brodén underviser bl.a. på Toftemosegaards 1. årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent.

May Olofsson

Speciallæge, fhv. overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn. Forfatter og medforfatter til en række bøger og artikler.
May Olofssons underviser bl.a. på Toftemosegaards 1. årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent i det arbejde, der finder sted på Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet

Dag Ø. Nordanger

Dr. Psycholog og psykologspecialist i klinisk psykologi for Børn og Unge. Forsker ved Regional Kunnskapssenter for Barn og Unge i Bergen. Desuden ansat ved Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebyggning. Dag underviser på Toftemosegaards 1. årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent

Jacob Mosgaard

Autoriseret psykolog (cand.psych.) med flere års erfaring som psykoterapeut. Jacob har arbejdet på familiecenter og inden for psykiatrien med grupper, familier, par og enkeltpersoner (bl.a. på Stolpegården), og har erfaring med at tale med både børn, unge og voksne. Jacob har i dag privat praksis. Jacob underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi.

Christina Bilstrup

Christina er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2007 og har under og efter endt uddannelse beskæftiget sig med surrogatfængslede unge og har skrevet speciale om omsorgssvigts betydning for senere seksuelt krænkende adfærd med Mimi Strange fra JanusCenteret som vejleder. Christina underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi og laver psykologiske undersøgelser.

Dorthe Bærentzen

Psykoterapeut/Master i Familieterapi, Walden University Hypnoterapi, ved Institut for Avanceret Hypnose. ”Circle of security” uddannet ved Cooper, Hoffman & Powell COS-P. Småbørnskonsulent ved Psykologselskabet Toftemosegaard. Systemisk familieterapi, DISPUK. Psykoterapeut uddannelse i neuroaffektiv psykoterapi ved Susan Hart. Psykoterapeut MPF, med speciale i familier og børn, Kempler Instituttet. Diplomuddannelse i Psykiatri.

Dorthe underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi

Jacob Wiemann

Diplomeret gestaltterapeut og MPF – medlem af psykoterapeutforeningen. Jacob har sit eget konsulentvirksomhed JWE Consult og Seniorkonsulent og proceskonsulent i Personal Management International (PMI). Jacob underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi.

Susanne Bargmann

Aut. Psykolog og specialist i psykoterapi. Susanne

Susanne Bargmann underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi i FIT–feedback informet Treatment metode.

Anna Fjeldsted

Psykolog. Anna har egen praksis i Narrativ Praksis på Frederiksberg. Kurser, workshops og længere undervisningsforløb om den narrative tilgang til arbejdet med børn, unge og familier

Anna underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi
i Samtaler med børn og unge og familier ud fra en narrativ/poststrukturalistisk forståelsesramme.

Ann Dalum

Psykodynamisk psykoterapeut ,EFT parterapeut,psykomotorisk terapeut og Certificeret PREP kursusleder.

Ann Underviser i parterapi med udgangspunkt i EFT-Emotionsfokuseret Parterapi, som repræsentant for andre psykoterapeutiske retninger.

Vibeke Hindse

Cand.pæd.psych.aut,specialist & supervisor i psykoterapi og arbejds-&organisationspsykologi og stressvejleder. Vibeke har videreuddannet sig i narrativ praksis som terapeut hos Michael White. Vibeke er tidligere souschef i Roskilde kommune og tidligere chefpsykolog i Frederikssund kommune og konsulent hos Dispuk. Vibeke har egen psykologpraksis i Jægerspris.

Vibeke er censor på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi

Rikke Wezelenburg

Socialrådgiver, PD i systemisk familieterapi og familiebehandler. Rikke er ansat på Stolpegården i Gentofte-Ambulatorium for spiseforstyrrelser.

Rikke er desuden censor ved Dispuk.

Beskikket censor v/ Undervisningsministeriet på Diplomuddannelse i Familieterapi

Beskikket censor v/ Undervisninsministeriet på Socialrådgiveruddannelse

Rikke er censor på censor på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi

Katrin Bernstad

Aut. psykolog, aut. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi og uddannet behandler. Siden 2002 har Katrin arbejdet på Viktoriagården, en enhed indenfor børne- og ungdomspsykiatrien i Malmø.

Desuden vejleder og underviser Katrin andre spæd- og småbørnsinstitutioner og behandlere af større børn på Lunds Universitets psykoterapeutuddannelser.

Katrin underviser på småbørnskonsulent uddannelsen.

Copyright CENKU 2018 | webdesign: alphasite