Småbørn udsat for omsorgssvigt og udviklingstraume, hvordan hjælper vi dem bedst?

D. 26. og 27. marts 2024 kl. 9.00-15.30 på Hotel GSH i Rønne

Med aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Indhold:

Dagtilbud er en af de vigtigste arenaer til opdagelse og forebyggelse af omsorgssvigt, alene af den grund, at rigtigt mange børn tilbringer en stor del af deres hverdag her.
Tilknytningsforskningen er af afgørende betydning for forståelsen af alle børn, men især børn i risikosituationer og børn i omsorgssvigtssituationer. Forskning i tidligt samspil og tilknytning giver os et godt grundlag for at styrke børns komplementære og kompenserende tilknytning, og til at tale med børn og forældre om svære emner.
På dette kursus vil Flemming Zuschlag Christiansen formidle et solidt forståelsesgrundlag om omsorgssvigt, tilknytning, tidligt samspil og børn udsat for traume og vil ligeledes formidle anvisninger til, hvordan man kan støtte børn, som er udsat for omsorgssvigt. Ved hjælp af cases, så vil Flemming formidle, hvordan viden om omsorgssvigt, tilknytningsteori, traume og den nyeste neuropsykologi kan omsættes til forebyggende praksis i daginstitutionen.

Praktisk information

Målgruppe: Pædagoger, pædagogmedhjælpere, familiebehandlere, støttepædagoger, lærere, sundhedsplejersker og andre, som arbejder med småbørn (primært o-6 årige) i fx dagtilbud, døgninstitution og behandlingsinstitutioner.

Underviser: Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Hvornår: D. 26. og d. 27. januar 2024 kl. 9-15.30

Hvor: GSH i Rønne

Tilmeldingsfrist: D. 15. januar 2024

Pris: 3.975 kr. + moms og inkl. mulighed for morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frugt og isvand om formiddagen, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk overnatning ikke er inkluderet. Mulighed for rabat, læs nederst på siden.

TEMAER:

 • Børn udsat for omsorgssvigt, udviklingstraume og overgreb, hvem er de, og hvad ved vi om dem?
 • Tilknytningsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi og mentalisering.
 • Indre arbejdsmodeller, parallelprocesser og overinvolvering
 • Tidlig forebyggende indsats, hvordan?
 • Introduktion til traumer og traumereaktioner inkl. dissociation
 • Du får en dybere teoretisk og praktisk viden i, hvordan du kan regulere børn og unges nervesystem og arousal niveau og øge deres robusthed.
 • Forældresamarbejde-forældreinddragelse.
 • Pædagogernes rolle og betydning for barnets følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling.
 • Den svære samtale
 • Terapeutisk ikke terapi
 • Kompenserende tilknytning

Med udgangspunkt i ”What Works For Whom”, så vil følgende konkrete metoder blive præsenteret:

 • Genogram og livshistoriefortællinger
 • Theraplay
 • AAI (Adult Attachment Interview)
 • Care Index (videobaseret intervention)
 • WMCI (Working Model of the Child Interview)
 • IA (Insight Assessment Marte Meo)
 • HDT (En Helhedsorienteret Differentieret tilgang)
 • COS-P (Circle of Security – Parenting) og tryghedscirklen

Ved hjælp af teori og fællesfaglige refleksioner, så vil vi forsøge at nå en fælles forståelse af, hvordan man i netop din praksis bedst vil kunne højne det forebyggende arbejde.

TEORETISK AFSÆT:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Peter Levine, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Mette S. Væver, Margaretha Brodén, Patricia Crittenden, Per Schultz Jørgensen, Svend Aage Madsen, Michael White og Scott D. Miller m.fl.

OM FLEMMING ZUSCHLAG CHRISTIANSEN

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 30 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, terapeut og supervisor. Flemming har på Toftemosegaard i 10 år og i Grønland tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen og har her igennem haft et tæt samarbejde med Nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 30 år.

Med venlig hilsen Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog, narrativ traumeterapuet, daglig leder af Psykologselskabet, Psykoterapeut MPF og Master in AART (Training in social skills)

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Dato: Den 27. og d. 28. november 2023

Sted: På Hotel GSH i Rønne

Deltagerantal: 12-30 deltagere

Pris: 3.995 kr. + moms pr. person

Tilmeldingsfrist: Den 15. oktober 2023

For nærmere information: Kontakt daglig leder Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011