NÅR RELATIONER SLÅR KNUDER: OM TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER OG MENTALISERING

Med aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Indhold på kurset:

  • Introduktion til tilknytningsteori og indre arbejdsmodeller
  • Tilknytningsforstyrrelser, hvordan kommer det til udtryk?
  • Regulering, mentalisering og RF (refleksions funktion)
  • Relationens betydning
  • Pædagogiske tilgange i arbejdet med børn og unge, der er tilknytningsforstyrret og har lav mentalisering.
  • Neuroaffektiv udviklingspsykolog, fx mentalisering, indre arbejdsmodeler (repræsentationer) og tolerancevinduet.
  • De 3 R’er efter Bruce Perry
  • Hvordan tilrettelægger man en pædagogisk indsats der skaber forandring, og ikke blot vedligeholder.

Med udgangspunkt i den præsenterede teori og metoder, vil vi drøfte hvordan I kan omsætte jeres nye viden i det daglige pædagogiske arbejde.

Det teoretiske oplæg vil blive suppleret med videofilm og inddragelse af deltagernes egne case.

TEORETISK AFSÆT:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Per Schultz Jørgensen,  Michael White og Scott D. Miller m.fl.

OM FLEMMING ZUSCHLAG CHRISTIANSEN

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, terapeut og supervisor. Flemming har på Toftemosegaard i 10 år og i Grønland tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 27 år.

Tid & Sted:

D.  13. september 2023 kl. 9-15.30 på Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 Skibby.

Tilmeldingsfrist: Senest d. 1. september 2023

PRIS:

Kurset koster 1.495 kr.+ moms og er inkl. mulighed for morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frugt og isvand om formiddagen, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk overnatning ikke er inkluderet.

Mulighed for rabat ved flere tilmeldinger fra samme inst./kommune.

Med venlig hilsen Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog, psykoterapeut MPF, traumeterapeut, indehaver af Psykologselskabet Psykoterapeut MPF,

Master in AART (Training in social skills) og Børne- og familiekonsulent.

INFO!

Dato: D. 13. september 2023 kl. 9.00-15.30

Sted: Psykologselskabet Toftemosegaard i Skibby 

Tilmeldingsfrist: D. 1. september 2023

Pris: 1.495 kr. +moms


Tilmelding klik her

For nærmere information:

Kontakt kursus-ansvarlig Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011