Hvordan skaber man en mentaliseringsbaseret praksis med børn og forældre i daginstitutionen?

Med aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Begrebet (eller snarere fænomenet) mentalisering kan muligvis ses som en af de vigtigste byggesten i vores måde at interagere med hinanden på, fordi denne evne er med til at forklare, hvordan mennesker helt ned på detalje niveau kan påvirke hinanden i komplekse mellemmenneskelige samspil. Evnen til mentalisering er en forudsætning for at have vedvarende meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse.  Mentalisering er en aktivitet i sindet, hvormed et menneske gør brug af sin evne til at fornemme og danne sig realistiske forestillinger om et andet menneskes mentale tilstande. Mentalisering kan ses som et centralt forbindelsesled imellem emotion, kognition og et menneskes handlinger. Gennem mentalisering lærer man egne følelser og tanker at kende og forstår, at de er baggrunden for ens adfærd. Dette giver en fornemmelse af kontrol og selvbevidsthed. Mentalisering hænger tæt sammen med evnen til at regulere følelser. At mentalisere har i sig selv en affektregulerende funktion. På kurset vil vi sætte fokus på, hvordan man i praksis kan arbejde med mentalisering i mødet med barnet i daginstitutionen og hvordan man bedst støtte barnets udvikling af mentalisering.

Indhold:

 • Introduktion til begrebet mentalisering
 • Fogany og mentalisering
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi og traumeforskning.
 • Hjernes udvikling og mentalisering
 • Den treenige hjerne
 • Udviklingstraumes betydning for mentaliseringsfærdigheder
 • Mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande
 • Udvikling af mentalisering
 • Udredning af mentaliseringsevne
 • Bruce Perrys tre R`er: Regulering, Relationer og Reason
 • Hvordan omsætter man den teoretiske viden om mentalisering i den daglige pædagogiske praksis i daginstitutionen?
 • Mentalisering i praksis i arbejdet
 • Om at have barnets sind i sit eget sind
 • Theraplay

Teoretisk afsæt:

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Peter Fonagy,  Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Kari Killén, Daniel Stern, Susan Hart, John Bowlby, Michael White og Scott D. Miller m.fl.

OM FLEMMING ZUSCHLAG CHRISTIANSEN

Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, terapeut og supervisor. Flemming har på Toftemosegaard i 10 år og i Grønland tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 27 år.

Tid & Sted: D. 7. december 2021 kl. 9-16 på Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 Skibby.

Tilmeldingsfrist: Senest d. 26. november 2021

PRIS:

Kurset koster 1.995 kr.+ moms og er inkl. mulighed for morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frugt og isvand om formiddagen, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk overnatning ikke er inkluderet.

Mulighed for rabat ved flere tilmeldinger fra sammen inst./kommune.

Med venlig hilsen Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog, PD. i familieterapi, Daglig leder af Psykologselskabet Psykoterapeut MPF,

Certificeret AART træner, Master in AART (Training in social skills) og Børne- og familiekonsulent.

INFO!

D. 7. december 2021 kl. 9.00-16.00

på Toftemosegaard i Skibby 

Tilmeldingsfrist: D. 22. november 2021

Pris: 1.995 kr. +moms


Tilmelding klik her

For nærmere information:

Kontakt kursus-ansvarlig Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011