DEN 1-ÅRIGE TRAUMEUDDANNELSE, MED SÆRLIG FOKUS PÅ DEN TILKNYTNINGSTEORETISKE, DEN KROPSORIENTERET OG DEN NARRATIVE TILGANG. Opstart februar 2024