DEN 1-ÅRIGE TRAUMEUDDANNELSE, MED SÆRLIG FOKUS PÅ DEN NARRATIVE OG DEN TILKNYTNINGSTEORETISKE TILGANG. Opstart maj 2023 i Nuuk