Uddannelsesbeskrivelse for den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent hold 15

Med fokus på sårbare børn og tidlig intervention