DEN 1-ÅRIGE TRAUMEUDDANNELSE PÅ BORNHOLM. Opstart april 2024