Udsatte børn

Forældreinvolvering og forældresamarbejde med fokus på de udsatte børn i daginstitutionen

Mange forskningsresultater peger på at, hvis de udsatte børn skal forbedre deres muligheder for at klare sig senere hen, så er det vigtigt, der i daginstitutionerne arbejdes målrettet og langsigtet med forældreinvolvering og forældresamarbejdet. Et særligt fokus er børn 0-3 år, hvor forskningen viser at netop i de tidligere år grundlægges barnets muligheder for den bedst mulige udvikling.

Formål:

Ved hjælp af forældreinvolvering og forældresamarbejde at skabe et fælles udgangspunkt for at kunne understøtte de socialt udsatte børns og læring og trivsel og arbejde systematisk med at implementere den nødvendige viden og metoder.

Indhold:

• Hvilke faktorer spiller ind i samarbejdet med forældrene til de udsatte børn?
• Hvilke sårbarhedsfaktorer har betydning for de udsatte børn
• Hvordan skabes et fælles udgangspunkt og forståelse i samarbejde om barnet.
• Vejledning af forældre; hvor forældrene vejledes meget grundigt i forventningerne til dem samt i de gensidige forventninger til samarbejdet mellem hjem og dagtilbud.
• De professionelles særlige ansvar og forpligtelser i forhold til det udvidet forældresamarbejde, magt, roller, diskurs, samarbejdsrelationer og mentaliseringskompetencer.
• Systemisk og narrativ teori med særlig fokus på narrative samtaler og sprogets betydning.

Citat: At skulle hjælpe et barn kræver, at vi er stand til at håndtere den modsigelse, at forældrene bidrager til barnets problem, samtidig som de er den vigtigste ressource for at barnet skal kunne overkomme sit problem. (Haldor Øvreeide)

Målgruppe:

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere og støttepædagoger i daginstitutionerne.

TEORETISK AFSÆT:

Ved hjælp af teori og fællesfaglige refleksioner, så vil vi forsøge at nå en fælles forståelse af, hvordan man i netop jeres daginstitution bedst muligt vil kunne opbygge et udvidet forældresamarbejdet med særlig fokus på udsatte børn og deres familier.
I vil I få et solidt teoretisk grundlag til at tilrettelægge den forbyggende indsats inspireret af følgende metoder:
• AI (Appreciative inquiry)
• MI (Den motiverende samtale)
• AAI (Adult Attachment Interview)
• Genogram og livshistoriefortællinger
• Care Index
• COS-P (Circle of Security-Parenting)
• SOS (Signs of Safety)
• FIT (løbende feedback og evaluering)
• Den Løsningsfokuserede Tilgang
• DHT (Helhedsorienteret differentieret tilgang)
Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Haldor Øvreeide, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Else Christensen, Glen Cooper, Kent Hoffman, Bert Powell, Margaretha Brodén, Patricia Crittenden, Per Schultz Jørgensen, Inger Thormann, Svend Aage Madsen, Michael White og Scott D. Miller m.fl.


Underviser:

Flemming Zuschlag Christiansen

• Aut. psykolog
• Psykoterapeut MPF
• Pædagog
• Småbørnskonsulent
• PD. i Familieterapi
• Master in ART

Flemming Zuschlag Christiansen har mere end 29 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel) både som pædagog, leder, psykolog, terapeut og supervisor.
Flemming har været daginstitutionsleder (0-6 år) i mere end 9 år, og har stor erfaring og viden om forældresamarbejde og forældreinvolvering.
Flemming har i mere end 10 år tilrettelagt småbørnskonsulent uddannelsen på Toftemosegaard og i Grønland og har her igennem haft et tæt samarbejde med nordens største kapaciteter inden for småbørnsrådet bl.a. Kari Killén. Desuden har Flemming været plejeforælder i 27 år for 5 børn og

Omfang:

Læringsforløbet kan tilrettelægges af kortere eller længere varighed, hvor fokus enten kan være at klæde lærerne og pædagogerne til at kunne målrette med adfærdsændringer eller med eleverne i gruppen/klassen.

Sted:
Læringsforløbet kan tilrettelægges enten på Toftemosegaard eller på skolen.