Undgå stress, styrk din integritet.

Drop mindfulness, coaching, positiv psykologi, og andre selvudviklings ideologier, og styrk i stedet for din integritet og din sans til at vurdere, hvad der fornuftigt at gøre i en bestemt situation.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til både til ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder og til personer, der er ramt af stress i en eller anden grad, eller som tidligere har været ramt af stress og gerne vil forebygge, at det sker igen.

Forventet udbytte af kurset:

Deltagerne på dette kursus vil lære om, hvordan man, frem for at finde sig selv, fx via evig udvikling, forandring, tilpasning og omstillingsparathed, lærer at affinder sig med sig selv og sine omgivelser, og dermed lettere kan forebygge stress.

Deltagerne får:

 • En introduktion til stress som fænomen.
 • Viden om den nyeste hjerneforskning og stress
 • Fysiske og psykiske symptomer på stress.
 • Hvilke konsekvenser har stress for din organisme?
 • Viden om vanens magt.
 • Viden om hvilke symptomer der fortæller, at du er stresset.
 • Konkrete redskaber til stresshåndtering i hverdagen
 • Lær at sige til og fra – og blive respekteret for det
 • Lær at kigge udad og ikke kun indad.
 • Lær at droppe selvrealiseringstænkningen og i stedet kigge dig omkring
 • Lær at øve dig i ikke at mærke efter og sige pænt nej tak.

Undervisningsform:

Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussioner og øvelser.

Undervisningsformen er involverende og bygger på aktiv deltagelse. Der veksles mellem teoretiske oplæg, praktisk færdighedstræning, eksempler, diskussioner og videodemonstrationer og på dette kursus kan man ikke blot være tilskuer, men inddrages i høj grad i undervisningen.

Inspirationskilder:

Richard S. Lazarus, Charles Duhigg, Svend Brinkmann, Miller og Rollnick, G. Bateson, Scott D. Miller, Peter Lang, Insoo Kim Berg, Micael White, Humberto Maturana, Karl Tomm, Michel Foucault, Søren Kierkegaard, Tom Andersen, Dalai Lama, Paul Watzlakwick m.fl.


Underviser:

 • Aut. psykolog
 • Psykoterapeut MPF
 • PD i familieterapi
 • Certificeret ART træner
 • Børne- og familiekonsulent
 • Master of ART (Training in social skills)
 • Far og plejefar til 6 børn ml. 14-25 år. Flemming er stifter og daglig leder af Psykologselskabet Toftemosegaard ApS.

Flemming har mere end 20 års erfaring fra forskellige former for krisesamtaler, stresssamtaler, medarbejdersamtaler, både via terapeutiske -motiverende-supervision- og vejledningssamtaler. Flemming har flere års erfaring som human ressource konsulent, og hans speciale er stress forebyggelse og de opgaver hvor andre har givet op, eller ikke har opnået det forventet resultat.

Kurset planlægges efter hvad I aktuelt har brug for på vores arbejdsplads med udgangspunkt i jeres aktuelle

Stress er ikke et udtryk for hverken dovenskab eller svag karakter