AART- Aggression Replacement Training- Metoder til træning af sociale kompetencer

AART Træner uddannelse med opstart d. 1. februar 2022

Vi er glade for vi igen kan tilbyde AART træner uddannelsen med aut. psykolog, AART træner og Master in AART Flemming Zuschlag Christiansen . Flemming er uddannet Master in AART fra Diakonhjemmets Høgskole i Sandnes i Norge.
ART programmet har over de seneste par år gennemgået små, men væsentlige ændringer, derfor AART ( Adapted ART)

Indhold:
Uddannelsen er på i alt 7 dage, (3+3+1 dag), hvor den sidste dag er eksamensdag med en praktisk prøve. Udover disse dage, så skal der dokumenteres praktiske øvelser mellem kursus dagene, inden kursus beviset kan udstedes til certificeres AART træner.

På AART træner uddannelsen vil du blive præsenteret for baggrunden for AART og det teoretiske grundlag. Derefter vil du sammen med gruppen træne AART, da det er et manual baseret program. Der vil hele tiden være en vekselvirkning mellem teori og øvelser i gruppen, så du i praksis bliver i stand til at udføre AART træning på din arbejdsplads.

Desuden vil implementering også indgå i undervisningen
Når du har gennemført den fulde uddannelse og eksamen, er du certificeret AART træner.

Der vil være plads til ca. 12 deltagere på holdet.

Programmets tre hovedkomponenter er:

  • Social færdighedstræning (adfærd)
  • Træning i moralsk ræsonnement (kognition)
  • Træning i håndtering af vrede (emotion)

Programmet er primært udviklet til børn og unge, der har svage sociale færdigheder, mangler selvbeherskelse i form af evnen til at kontrollere vredesudbrud og mangler evnen til at ræsonnere moralsk og empatisk. AART bruges derfor ofte til udadreagerende børn og unge, der udviser aggressiv eller anti social adfærd og for eksempel har begået kriminalitet. AART-forløb anvendes både til børn og unge, der bor hjemme eller på åbne eller lukkede ungdomsinstitutioner.

Datoer for AART træner uddannelsen:

D. 1. februar 2022- d.3. februar 2022 kl. 9-16(3 dage)

D. 3. maj 2022-d. 5. maj 2022 kl. 9-16 (3 dage)

Eksamen d. 15. juni 2022 kl. 9-16

Sted: Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 Skibby

Målgruppe:
AART retter sig hovedsageligt (primært forebyggende) mod børn og unge, som står i fare for at udvikle adfærdsproblemer og/eller (sekundært forebyggende) til unge der allerede har udviklet adfærdsproblemer.
Fx pædagoger, lærere, socialrådgivere, støtte/kontaktpersoner, SSP- medarbejdere, psykologer og andre der arbejder med børn og unge med adfærdsvanskeligheder på fx heldagsskole, specialundervisnings, ungdomsskoleområdet, socialforvaltninger, ungdomspsykiatriske tilbud, opholdssteder, sikrede afdelinger, kriminalforsorgen, gadeplan m.fl.

Underviser: Aut. psykolog, AART træner og Master in ART Flemming Zuschlag Christiansen.

Pris:
Ved tilmelding af 1-4 deltagere: 13. 975 kr. per deltager
Ved tilmelding af 5-10 deltagere: 12.475 kr. per deltager
Ved tilmelding af 10+ : 10.975 kr. per deltager
Prisen er inkl. forplejning. Der vil være mulighed for morgenmad kl. 8.30-9.00, isvand/kaffe/te og frugt om formiddagen, frokost, og kaffe/te og kage om eftermiddagen. Evt. overnatning er ikke inkluderet.

Tilmelding senest d. 7. januar 2022 Elektronisk tilmelding klik her.