MI (Motiverende interview/samtaler)

Målgruppe:

Hvis du arbejder med mennesker, der skal motiveres til at ændre livsstil og ønsker at få en praktisk og teoretisk forståelse for motivationsarbejdet, er dette kursus ideelt for dig.

Kurset henvender sig til praktikere inden for hjælpeprofessionerne, fx pædagoger, AART trænere, læger, sygeplejersker, sundhedskonsulenter,
jordemødre, fysioterapeuter, forebyggelseskonsulenter, psykologer, socialrådgivere og jobkonsulenter.

Udbytte

Deltagere på dette forløb får en forståelse for, hvordan man arbejder motivationsfremmende. Deltagere lærer simple og konkrete redskaber, der fremmer klientens egen motivation til forandringer.

Du har:

  • Fået har fået en grundlæggende introdution til Motiverende Samtaler.
  • Lært at arbejde med løsningsfokus frem for problemfokus
  • Lært at kommunikere motiverende
  • Fået en forståelse for motivationsfaktorer og forandringsprocesser
  • Lært at håndtere modstand og ambivalens
  • Lært hvordan man inddrager netværk.
  • Fået kompetence i anvendelse af de væsentligste værktøjer i Den Motiverende Samtale
  • Fået Inspiration og kompetence til at overføre læringen til eget arbejde

Metode 

Kurser vil veksle mellem oplæg, diskussioner og øvelser.
Undervisningsformen er involverende og bygger på aktiv deltagelse. Der veksles mellem teoretiske oplæg, praktisk færdighedstræning, eksempler, diskussioner og videodemonstrationer.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker et kursus tilbud, vi laver både 1. 2. og 3 dages kurser, ligesom vi har god erfaring med opfølgningsdage.

Med venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. psykolog, PD i Familieterapi

Psykoterapeut MPF.

Certificeret ART træner og Master in ART