AART – en introduktion (1. dag)

1. dags kursus

På dette kursus vil vi kigge nærmere på de vigtigste elementer i ART, herunder det teoretiske fundament, strukturen, rollespil/træning, og sidst med ikke mindst, skal vi prøve metoden i praksis.

Emner vi vil komme ind på:

 • ARTs teoretiske grundlag
 • Hvilken målgruppe henvender metoden sig særligt til
 • Vi vil kigge nærmere på, og øve, de 3 grundelemeter i ART:
 1. Social færdighedstræning (adfærd)
 2. Træning i moralsk ræsonnement (kognition)
 3. Træning i håndtering af vrede (emotion)
 • Social læringsteori (A. Bandura)
 • ART i konkrete kontekster fx på døgninstitution, heldagsskole, ungdomsskole m.fl.
 • Hvordan kommer man i gang og hvad kræves, for at det skal lykkes
 • ART-træner uddannelsen
 • ART i Danmark, Norge, Sverige og Internationalt

A. Goldstein, B. Glick, J. Gibbs, A. Bandura, K. Gunderson, J. Bowlby, Winnicott, P. Fonagy, L. Vygotsky, A. Bandura, M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.