FamilieART

Familie TIES (Familie ART), som står for Familie Training In Essential skills, er et program hvor flere familier samles for at træne nye samspilsfærdigheder. Træningen foregår over 10 gange (oftest om aftenen) og er opbygget på tilsvarende måde, som et almindeligt ART forløb med rollespil og vægtning på positive tilbagemeldinger. Hensigten er at sætte familien i stand til bedre at kunne understøtte de adfærdsændringer, som muliggøres gennnem ART. Forskning viser, at både børn, forældre og familien samlet set reducerer konfliktniveauet og forbedrer deres sociale samspil. Det viser sig at udviklingen opretholdes over længere tid, når hele familien involveres.

Silhouette Happy Family

Familie ART programmet er udarbejdet af Robert Calame og Kim Parker ved Batshaw Youth and Family Center i Quebec, Canada. Programmet er bearbejdet og videreudviklet i et samarbejde mellem Senter for sosial kompetanse ved Diakonhjemmet Høgskole og Lindøysenteret for barn og unge i Stavanger.

Hensigten er, at øge sandsynligheden for at ny adfærd generalises i hjemmet. Programmet er gruppebaseret, og der er 4 til 8 familier, der træner sammen  gennem familiediskussioner, rollespil og konstruktive tilbagemeldinger. Programmet er struktureret på næsten samme måde som AART programmet.