Hvad er det for et samfund, der gør børn til dem, der har problemet?

Temadag med børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz d. 7. marts 2019

Indhold på kurset:

Hvordan ved vi det, vi tror, vi ved? Hvordan begriber vi den verden, som børn i vanskeligheder er en del af? Hvordan placerer vi os i feltet – og hvordan skaber vi bevægelser, der kan blive overskridende i forhold til det, der har fyldt? Risikoen er, at vi bidrager med for små og for begrænsede forandringsprocesser. Det er børnene, der hjælper os – de er vores bedste manualer. Deres adfærd og symptomer er kommunikation. Så hvordan skaber vi kontekster, som gør, at vi forstår sammenhængene og dermed kan bidrage til gensidig læring?

Vi må stille spørgsmål som: Hvad er symptomerne svar på? Hvordan er det problemfyldte blevet det tilsyneladende bedste? Hvad holder liv i dette? Hvad og hvem er børnene ansvarlige i forhold til? Hvad inviterer børnene med deres adfærd omgivelserne ind i – og hvordan svarer vi på måder, der åbner for afgørende nyorientering? Vi må alliere os med børnene, men også med de mange omkring dem, så vi kan bidrage til overskridende læring for alle.

Oplægget vil bevæge sig fra en tendens til at reducere og adskille det, der hører sammen over konkrete case-eksempler til en opmærksomhed på teorierne om altings forbundethed. Børns og unges symptomer og særlige vanskeligheder skal tages alvorligt. Derfor må vi have fokus på kompleksiteten, sammenhængene og den indlejrede kommunikation.

Oplægget udfordrer den stigende tendens til at forstå børn psykiatrisk. I løbet af få år er andelen af børn, der har fået en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 15 år, steget fra fire til ni procent. Oplægget understreger, at spørgsmålet om psykiatri opstår, når afmagt og usikkerhed på, hvad der kan skabe tilstrækkelig udvikling, fylder. Henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien sker, når børn alvorligt mistrives og ikke udvikler sig, som vi håber. Derfor er det en forsimpling og en adskillelse af noget, der hænger sammen, når det kommer til at se ud, som om børne- og ungdomspsykiatri blot handler om henviste børn. Det er derimod oplevelserne af afmagt, forkerthed, smerte og fastlåshed, der fører ind i psykiatrien.

TEORETISK AFSÆT:

Om Søren Hertz

Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater, og har som læge været ansat i sygehusvæsenet i en årrække og har også haft en periode i skolevæsenet i København. Søren Hertz er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri – og  medstifter af Metalog.

Søren Hertz blev i 2006 spurgt af Akademisk Forlag, om han ville skrive en anden slags lærebog end den, der ellers havde været på markedet i en periode, lærebogen om børn og unges psykiske sygdomme. I 2008 udkom ”Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder”, der – som navnet antyder – placerer hans fag i en anden forståelsesramme. Bogen er nu kommet i 10. oplag og er oversat til svensk og norsk. I 2017 udkom Søren Hertz næste bog: “Børn og unge, psykiatri og samfund.”

TID & STED

Den 7. marts 2019 kl. 9-16.00 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København

PRIS:

Kurset koster 1.895 kr. og er inkl. mulighed for morgenmad mellem kl. 8.30-9.00, frugt og isvand om formiddagen, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk overnatning ikke er inkluderet.

GRUPPERABAT:

Ved 5-10 tilmeldinger fra samme institution gives 10 % i rabat. Ved 11-20 tilmeldinger fra samme institution 15%.

TILMELDING:

Tilmeld dig på cenku.dk. senest d. 4. januar 2019.

Med venlig hilsen Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog, PD. i familieterapi, Daglig leder af Psykologselskabet Psykoterapeut MPF,

Certificeret AART træner, Master in AART (Training in social skills) og Børne- og familiekonsulent.