Uddannelsesbeskrivelse for den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent hold 13

Med fokus på sårbare børn og tidlig intervention