Læringsforløb hos Jer

Læringsforløb hos jer

Med vores skræddersyde kurser og uddannelsesforlæb kan I rekvirere et unik forløb som er tilpasser netop jeres organisation, og som i høj grad har fokus på at den nye viden kan omsættes til praksis. Vi kommer til jer, eller I kommer til os, eller vi kombinere de 2 muligheder.

Kurser/uddannelse på jeres præmisser
Indhold som såvel længden på forløbet planlægges i tæt samarbejde med jer, da ressourcer og unikke arbejdsforhold altid bør indtænkes. Der er også mulighed for at tilføje 1 eller flere  opfølgningsdage for at sikre effekt og implementering i en travl hverdag.

Antallet at underviser anhænger bland andet af holdets størrelse, men det er vores erfaring, at min. 2 underviser er med til at øge det samlede udbytte.

Nedefor er et par forslag til de kurser/uddannelsesforløb I kan bestille: 

1. Omsorgssvigt og forebyggende arbejde

LÆRINGSFORLØB OM DE UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONEN- Omsorgssvigt er også dit ansvar

Daginstitutionen er en af de vigtigste arenaer til opdagelse og forebyggelse af omsorgssvigt, alene af den grund at rigtig mange børn tilbringer en stor del af sin hverdag her.

Tilknytningsforskning er af afgørende betydning for forståelsen af alle børn, børn i risikosituationer og børn i omsorgssvigtsituationer. Forskning i tidligt samspil og tilknytning giver os et godt grundlag for at styrke børns komplimentære og kompenserende tilknytning, og til at tale med børn og forældre om svære emner.

På dette kursus vil vi formidle et solidt forståelsesgrundlag om omsorgssvigt, tilknytning og tidligt samspil, og vi vil ligeledes formidle anvisninger til, hvordan man kan støtte børn, som er udsat for omsorgssvigt. Ved hjælp af cases vil vi vise, hvordan viden om omsorgssvigt, tilknytningsteori og den nyeste neuropsykologi kan omsættes til forebyggende praksis i daginstitutionen.

Læs mere her

2. Få styr på samtalen

Læringsforløb om kommunikation:

At kunne udtrykke os tydeligt og få sagt det, der var samtalens mål er ikke den letteste opgave, specielt ikke hvis vi synes, det er en følsom eller ubehagelig samtale, der er i vente.
Evnen til at kommunikere er centralt for et godt samarbejde både kollegialt og med brugere/kunder, det er mindst lige så afgørende, som den faglige kompetence. Læringsforløbet giver jer kendskab til kommunikative metoder og redskaber, som I kan bruge på en professionel måde.

Læs mere her

3.Trivsel i skolen

Læringsforløb om trivsel og træning af sociale kompetencer i skolen

Social trivsel er forudsætningen for et godt læringsmiljø og for at den enkelte kan få et fuldt udbytte af undervisningen . Dagligdagen for mange børn i skolen kan være præget af mobning, drillerier, utryghed og roller, som kan give mange børn nederlag og fratage dem lysten og glæden ved at lære. Samlet set at dynamikken i klassen ikke fungerer. Dette læringsforløb giver jer metoder til at få skabt varige forandringer i samspillet og adfærden hos eleverne

Læs mere her

4.De udsatte børn

Forældreinvolvering og forældresamarbejde med fokus på de udsatte børn i daginstitutionen

Mange forskningsresultater peger på at, hvis de udsatte børn skal forbedre deres muligheder for at klare sig senere hen, så er det vigtigt, der i daginstitutionerne arbejdes målrettet og langsigtet med forældreinvolvering og forældresamarbejdet. Et særligt fokus er børn 0-3 år, hvor forskningen viser at netop i de tidligere år grundlægges barnets muligheder for den bedst mulige udvikling.

Læs mere her

5. Introduktion til systemisk & narrativ teori og metode

På dette kursus vil I blive introduceret til den systemiske og narrative teori og grundprincipper, så som cirkularitet, hypotesedannelse, neutralitet, kontekst, kommunikationsteori, feedback, kybernetik, cirkulær spørgeteknik o.m.a. Interviewet som systemisk metode, og som redskab/position ved den svære samtale (med forældre, kollegaer, børn m.fl.) vil blive demonstreret, og deltagerne vil komme til at arbejde med metoden i mindre grupper.

Læs mere

For nærmere information:

Kontakt uddannelses-ansvarlig Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011

 • Overbygning 3. år

  List Content goes here

 • Etiske regler og værdigrundlag

  List Content goes here

 • Kort Studiebeskrivelse

  List Content goes here

 • Fuld Studiebeskrivelse

  List Content goes here

 • Ledelse og undervisere

  List Content goes here

 • Optagelseskriterier

  List Content goes here

 • Ansøgningsskemaer

  List Content goes here

 • ECTS point

  List Content goes here